RMDSZ Tájékoztató – 1993. március 29., hétfô I. évfolyam, 1. szám

Nagyváradon, az RMDSZ Szövetségi Képviselôk Tanácsa megválasztotta Állandó Bizottságát: Csiha Tamás – elnök, Kolumbán Gábor, Borbély Imre, Cziszter Kálmán – alelnökök, Bulyovszky Lóránd, Borsos Géza és Toró T. Tibor – titkárok személyében.

            Az SZKT Takács Csaba ügyvezetô elnök javaslatára kinevezte az ügyvezetô alelnököket. Politikai alelnök: Bodó Barna; szervezési alelnök: Somai József; az önkormányzat és reform alelnöke: Magyari Nándor; oktatási alelnök: Fischer Fülöp Ildikó; mûvelôdés és egyházügyek alelnöke: Kötô József; gazdasági alelnök: György Béla. Alelnökök továbbá – a brassói kongresszus határozata értelmében – az RMDSZ szenátusi és képviselôházi csoportjainak vezetôi – Verestóy Attila és Tokay György.

            Az SZKT több határozatot fogadott el. A Szövetségi Egyeztetô Tanácsra vonatkozó határozata szerint a testület május 18-ig megtartja elsô ülését, amelyen megvitatja az összetételére, hatáskörére és mûködésére vonatkozó kérdéseket. A Gazdasági Tanács létrehozásáról szóló határozat elvi kritériumokat szab meg a tanács összetételére vonatkozóan. Határozat született arról, hogy az RMDSZ kérje felvételét az EDU-ba (Európai Demokrata Unió).

            Az SZKT állást foglalt a Hargita és Kovászna megyei prefektusok kinevezésének ügyében.