1993

RMDSZ Tájékoztató- 1993. április 6., kedd I. évfolyam, 7. szám

***      1993. április 1–3-a között Szolnokon Kárpát-medencei népfôiskolai vezetôk részvételével ­ a Magyar Népfôiskolai Társaság szervezésében ­ szakmai tanácskozás zajlott le egész népcsoportunkat átfogó hatékony felnôttoktatási rendszer kialakításáról. Az eszmecserén részt vett a romániai magyar népfôiskolai mozgalmat képviselôk egy csoportja, Kötô József, az RMDSZ mûvelôdési és egyházügyi ügyvezetô alelnöke vezetésével.

***      Április 3-án Nagykárolyban tisztújító közgyûlést tartott az RMDSZ városi szervezete, amelyen Markó Béla szövetségi elnök is jelen volt. A 11 tagú új választmány a város  RMDSZ-elnökévé Kádár Ferenc költô-tanárt, alelnökévé Bogáti-Bokor Péter mérnököt, tirkárává Vénig Gabriellát választotta.

***      A Szatmár megyei  RMDSZ április 4-én, Virágvasárnap, kihelyezett választmányi gyûlést tartott Szilágypérben a megye legtávolabbi és egyik legelzártabb településén. A megyei választmány Állásfoglalásában csatlakozott az SZKT nagyváradi tanácskozásán elfogadott Nyilatkozathoz és szolidaritásáról biztosította Hargita és Kovászna megye magyarságát a kormány diszkriminatív intézkedése elleni tiltakozó akcióban. Az ülés munkálatainak végeztével a választmányi tagok ünnepi istentiszteleten vettek részt a református templomban. A szertartás után közel száz szilágypéri lakos gyûlt össze a mûvelôdési házban az  RMDSZ megyei szenátorával és képviselôjével, valamint a jelenlévô megyei tanácstagokkal szervezett találkozóra. A közel kétórás fórumon a helyi jellegû problémák mellett, megyei és országos gondok megoldási lehetôségei is szóba kerültek.

***      Április 6-án, kedden, a Szenátus és a Képviselôház Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának tagjai találkoztak Dean Coates és Frank Wolf amerikai szenátorokkal. A találkozón az  RMDSZ részérôl Buchwald Péter szenátor és András Imre képviselô vett részt.