1993. április 21., szerda I. évfolyam, 16. szám

***      Április elsején, csütörtökön az RMDSZ bukaresti székházában megtartotta szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletét a szövetség vezetôsége. A sajtótájékoztatón, amelyre a korábbiaknál is több újságíró jött el, Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezetô elnök, Verestóy Attila és Tokay György, az RMDSZ szenátusi, illetve képviselôházi csoportjának vezetôi, Kozsokár Gábor, Kovászna megyei szenátor és Márton Árpád, Kovászna megyei képviselô, valamint Vida Gyula képviselô vett részt és válaszolt az újságírók kérdéseire. A sajtókonferencia témái közül az SZKT határozataival és a Hargita és Kovászna megyei prefektus-kinevezésekkel kapcsolatosan hangzott el a legtöbb kérdés.

***      Székelyudvarhelyen április elsején mintegy 8–10 ezer fônyi tömeg vett részt a Márton Áron téren rendezett tüntetésen. A fegyelmezett légkörben lezajlott nagygyûlésen a felszólalók követelték, hogy a kormány vonja vissza az új Hargita megyei prefektus kinevezésére vonatkozó rendeletét.

***      Hasonlóképpen fegyelmezetten, incidensek nélkül zajlott le a megyeszékhelyen, Csíkszeredában április elsején rendezett nagygyûlés is, amelyen több mint tízezren tiltakoztak a kormány megkülönböztetô intézkedése ellen, amellyel Hargita és Kovászna megyében román prefektust nevezett ki.

***      Elfogadhatatlan és a megye lakosságának túlnyomó többségét kitevô magyarságra nézve sértô a kormány intézkedése, amellyel leváltotta Hargita megye élérôl a magyar tisztségviselôt, és helyette román prefektust nevezett ki. Ez ellen tiltakozott fegyelmezetten és méltóságérzettel a Gyergyószentmiklós fôterén április elsején délután összegyûlt csaknem 8.000 fônyi tömeg. A tiltakozó akció itt is incidensek nélkül zajlott le.