1993

RMDSZ Tájékoztató – 1993. április 2., péntek I. évfolyam, 5. szám

***      Április 2-án, pénteken, a fôvárosban ülésezett a Romániai Demokratikus Konvenció Tanácsa, amelyen Szövetségünket Verestóy Attila és Tokay György, az RMDSZ szenátusi, illetve képviselôházi csoportjának vezetôi, a Szövetség ügyvezetô alelnökei képviselték.

***      A Kôrösi Csoma Sándor Közmûvelôdési Egyesület és Alapítvány rendezésében március 26-tól zajlanak Kovásznán és Csomakôrösön a „Kôrösi Csoma Sándor Napok”. A rendezvénysorozat nyitó napján Földi István Kôrösi Csoma Sándor címû színmûvét mutatta be a kovásznai Mûvelôdési Ház színjátszó csoportja. Március 28-án Illyés Kinga és Hentz József Lélek és test szépsége címû elôadóestje aratott szép sikert a kovásznai Mûvelôdési Házban. Április elsején a Vox Humana együttes koncertjét a kovásznai katolikus templomban hallgatták meg az egybegyûltek. Pénteken, április 2-án koszorúzási ünnepség zajlott le Kovásznán, amelyen a helyi gimnázium és a nagykállói (Magyarország) Kôrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákjai léptek fel.

***      Április másodikán délután Tôkés László, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke sajtóértekezletet tartott az RMDSZ kolozsvári székházában, amelyen részt vett Takács Csaba az RMDSZ ügyvezetô elnöke, Bodó Barna, politikai ügyvezetô alelnök és dr. Csapó József szenátor. A sajtótájékoztatón jelen voltak a fôbb fôvárosi lapok, a Rompres, a BBC, a Román Rádió, valamint a helyi lapok és a kolozsvári Televízió és Rádió munkatársai. A legtöbb kérdés az etnikai tisztogatás „témakörében” hangzott el, de szóba került a Hargita és Kovászna megyei prefektusok kinevezése is.

***      Április elsején és másodikán Kolozsváron Tôkés László református püspök kezdeményezésére tanácskozott az erdélyi egyházfôk ökumenikus értekezlete, amelynek témája az interetnikai és egyházak közötti megbékélés volt. Az értekezletet sajtókonferencia követte.

***      Sepsiszentgyörgyön április 2-án délután mintegy 10–20 ezres tömeg tiltakozott a román kormány megkülönböztetô intézkedése ellen, amellyel a helyi lakosság összetételét és jogos elvárásait figyelmen kívül hagyva román prefektusokat nevezett ki Kovászna és Hargita megye élére. A nagygyûlésen, amelyen részt vettek Kovászna megye szenátorai és képviselôi, az egybegyûltek tiltakozó nyilatkozatot fogadtak el. A Románia Elnökéhez, Románia Kormányához, a nemzetközi emberjogi szervezetekhez intézett tiltakozásában a sepsiszentgyörgyi nagy népgyûlés résztvevôi kijelentik, hogy „ezzel a lépéssel a kormány ismét bebizonyította, hogy képtelen az ellenzékkel folytatott tárgyalások alapján rendezni a felmerülô problémákat, s az etatista parancsuralmat próbálja újra bevezetni.”