1998

1998. március 27., péntek VI. évfolyam, 1236. szám

***                                                        KÖZLEMÉNY

 

Szombaton, március 28-án 13.00 órára, Kolozsvárra, az RMDSZ Majális (Bilaűcu) utcai székházába összehívom az RMDSZ Operatív Tanácsát.

Napirenden: a kormánykoalícióban elôállott helyzettel kapcsolatos álláspontunk kialakítása.

 

Bukarest, 1998. március 27.

 

                                                                                                               Markó Béla

                                                                                                            szövetségi elnök

 

***  A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, az RMDSZ Ügyvezetõ Elnökségének Oktatási Fôosztálya és az EMKE 1998. március 25–26-án Szatmárnémetiben tanácskozást szervezett a kárpát-medencei anyanyelvû szakoktatás kérdéseirôl. A régió magyar közösségeinek képviseletében jelen voltak magyarországi, vajdasági, felvidéki, erdélyi oktatatáspolitikusok, -kutatók, pedagógusok, anyanyelvápolók.

A résztvevôk megállapították, hogy az ezredvég integrációs következményeinek értelmében a munkaerô szabadpiaci áramlása közepette, a közép-kelet-európai régió versenyképességének megôrzése érdekében fel kell számolni a szakoktatás szerkezetében és szemléletében tapasztalható lemaradást, ösztönözve a térségben beindult reformfolyamatot, bekapcsolódva a nemzetközi kísérleti programokba. Alapkövetelményként fogalmazódott meg, hogy ki kell alakítanunk a teljes vertikumú szakoktatási anyanyelvű iskolaszerkezetet. Ugyanakkor a régió sajátos gondjaként jelölték meg, hogy a szakoktatás váljék az egy és oszthatatlan anyanyelvű kultúra részévé, ebben az ágazatban is a gondolkodás, a szövegformálás fogalomalkotó kulcskérdése az anyanyelvi képzés, megtalálva ugyanakkor azokat a formákat, amelyek lehetôvé teszik a világnyelvek ismeretét, a bekapcsolódást az egyetemes szellemi körforgásba. A jelenlévôk sürgetô feladatként értékelték a szakoktatói utánpótlás kinevelését, amely lépést tart a tanárképzésben a gyorsan változó gazdasággal. Ugyanakkor hangsúlyozták a szakoktatáshoz szükséges tankönyvek hiányát, a tankönyvírásban tapasztalható fogalmi következetlenségekbôl fakadó visszásságokat, igényelték az anyanyelvi lektorálást. Kiemelték, hogy a Kárpát-medencében azonos magyar nyelvhasználatra van szükség, tankönyvfordításokból nem lehet hitelesen tanítani, minden szakjellegû munkának eredetinek kell lennie. Sürgették a szakszótár-családok megjelentetését. Számos gyakorlati projektet fogalmaztak meg a résztvevôk, javasolván az iskolatípusok bôvítését az egyházi és magánszakiskolák hálózatával. A felszólalók megfogalmazták egy kreatívabb tanár-társadalom kialakításának igényét, valamint rámutattak arra is, hogy az átalakuló gazdaságban mutatkozó átképzési követelmény szükségessé teszi a felnôttoktatás bekapcsolását a szakképzésbe.

A résztvevôk reményüket fejezték ki, hogy a tanácskozás hozzájárult az anyanyelvû szakoktatás elméleti kérdéseinek tisztázásához és a gyakorlati megoldások elindításához.

Jelen volt Honti Mária, a Magyar Közoktatási Minisztérium államtiktkára és Kötô József, az RMDSZ oktatásügyi alelnöke.