1998

1998. március 26., csütörtök VI. évfolyam, 1235. szám

***      1998. március 23–24-én Frunda György szenátor, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése Jogi és Emberi Jogi bizottságának tagja, az RMDSZ állandó ET-képviselôje részt vett az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése Jogi és Emberjogi Bizottságának Münchenben tartott ülésén. Napirenden szerepelt a hírszerzô szolgálatok kérdése, illetve az erre vonatkozó jelentés elkészítése. A jelentés kidolgozására az RMDSZ szenátora kapott mebízást.

Március 24-én a Jogi és Emberi Jogi Bizottság több mint 40 tagja elôtt meghallgatásra került sor, amelyen megjelent Szoboljev tábornok, az Orosz Federatív Biztonsági Szolgálat (FSB) igazgatóhelyettese, dr. Peter Frisch, a Német Szövetségi Biztonsági Szolgálat (GB) igazgatója és Aurelio Madrigal Diez tábornok, a spanyol belügyi hírszerzés (CESID) aligazgatója, továbbá Michael O’Boyle, az Európai Emberi Jogi Bíróság fôosztályvezetôje, a civil társadalom képviseletében pedig két nem-kormányzati szervezet küldöttei: Monica Macovei (Románia) és Robin Robinson (Egyesült Királyság).

Napirenden két fô téma szerepelt: a belügyi szolgálatok és az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve a hírszerzô szolgálatok demokratikus ellenôrzése.

A kért jelentést Frunda György szenátor június végére készíti el, és vitájára remélhetôleg már a szeptember végi ülésszakon sor kerül mind bizottsági, mind közgyûlési szinten.