1998

1998. július 20., hétfô VI. évfolyam, 1306. szám

***      1998. július 18-ára, Kolozsvárra hívta össze Takács Csaba ügyvezetô elnök a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsát (TEKT). A megbeszélés fô napirendi pontja az SZKT határozata alapján megindított, az árvízsúlytotta települések megsegítését célzó segélyakció eddigi intézkedéseinek felmérése, és a további teendôk meghatározása volt. Az ülésen jelen voltak: Nagy Zsolt, Péter Pál és Székely István ügyvezetô alelnökök, illetve Bognár Levente Arad megyei alprefektus, Dézsi Zoltán, Hargita megye prefektusa, Burchard Árpád Maros megyei alprefektus,Segesvári Miklós Hunyad megyei prefektus, Márton Árpád, Bitay Levente, Kolcsár Sándor, Gyenge Csaba, Makkay Botond, Dr. Brendus Gyula és Nagy Ferenc a területi szervezetek részérôl.

A tanácskozás elsô felében a területi szervezetek elnökei beszámoltak az árvizek következtében a megyékben kialakult helyzetrôl, a természeti és anyagi károk mértékérôl, valamint a már beindult adománygyûjtés eddigi eredményeirôl is. Az ülésen megfogalmazódott, hogy az RMDSZ a következô intézkedéseket javasolja az illetékes szerveknek az árvízkárosultak megsegítése érdekében:

  1. Az árvízkárosultnak minôsülô mezôgazdasági és kereskedelmi társaságok, valamint magángazdálkodók állami hiteleinek átütemezése, és a kiosztatlanul maradt gazdajegyek szétosztása;
  2. A Maros, Nyárád, illetve a Kis-Küküllô folyók szabályozása;
  3. A szponzorizálásra, valamint a Jövedelmi adóra vonatkozó törvények módosítása a helyi árvízvédelmi programok finanszírozása céljából;
  4. A Polgári Védelemre vonatkozó törvényes rendelkezések kiegészítése és módosítása a természeti katasztrófák elhárításában való hatékonyabb részvétele érdekében.

Nagy Zsolt ügyvezetô alelnök ismertette az RMDSZ Szövetség az árvízkárosultkért programját kidolgozó bizottság eddigi tevékenységét és kitért a Mûvelôdési- és Vallásügyi Fôosztály által szervezett karitatív kulturális rendezvények ismertetésére.

Takács Csaba ügyvezetô elnök arra hívta fel a területi szervezetek figyelmét, hogy a segélyakciók összehangolása érdekében folyamatosan konzultáljanak az érintett települések önkormányzataival, a helyi RMDSZ-szervezetekkel, illetve az Ügyvezetô Elnökséggel, az állami támogatás kieszközlése kapcsán pedig felkérte az RMDSZ prefektusait és alprefektusait, járuljanak hozzá ahhoz, hogy hatékony állami intézkedések szülessenek az árvízkárok fedezésére. Az ügyvezetô elnök felkérte a területi elnököket, hogy két héten belül készítsenek pontos kimutatást a megyéjükben bekövetkezett károkról, illetve az árvízsúlytotta települések szükségleteirôl és hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy az adományok átlátható és célirányos elosztása érdekében hatékony információcserét alakítsanak ki az adományozókkal illetve a helyi szervezetekkel és önkormányzatokkal.

A külföldi támogatásokat számba véve az ügyvezetô elnök kiemelte a Magyar Demokrata Fórum (MDF) és a budapesti Polgármesteri Hivatal által felkínált segítség fontosságát, úgy értékelve, hogy ez nagymértékben közbenjárul a román-magyar kapcsolatok szorosabbá tételéhez.

 

***      A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának július 18-i ülése után az RMDSZ Háromszéki Szervezetének Ügyvezetô Elnöksége felkérte tagságát, hogy legalább 1.000 lejes adományokat fizessen be az RMDSZ által nyitott számlákra, és a betakarítás idején legalább 5–10 kg burgonyát, búzát, káposztát vagy kukoricát adományozzon az árvízkárosultak javára. Az RMDSZ háromszéki szervezete ugyanakkor levélben fordult a megye vállalkozóihoz, kérve azok pénzbeli, termékbeli (építôanyagok, vetômag stb.) hozzájárulását és aktív részvételét az árvíz következményeinek felszámolásában.