1997. szeptember 19., péntek V. évfolyam, 1117. szám

***      Szeptember 19-én, pénteken délután az Egyeztető Kerekasztal tanácskozásával kezdetét veszi a Szövetségi Képviselők Tanácsának székelyudvarhelyi ülése.

A szombat–vasárnapi ülésen az SZKT az RMDSZ 1997. október 4–5-én Marosvásárhelyen tartandó V. Kongresszusát hivatott előkészíteni. Javasolt napirendje szerint a tanácskozáson szervezési kérdéseken kívül megvitatják az RMDSZ programtervezetét és alapszabályzat-tervezetét. Az udvarhelyi tanácskozás célja a marosvásárhelyi kongressszus elé terjesztendő dokumentumok véglegesítése, de minden bizonnyal sor kerül az RMDSZ kormányzati és koalíciós tevékenységének elemzésére is.

 

***      Szerdán, szeptember 17-én a Szenátus tanügyi bizottságában feszült légkörben folytatták a Tanügyi törvényt módosító 36/1997-es számú Sürgősségi kormányrendelet vitáját. Markó Béla és Lőrinczi Gyula szakbizottsági tagok mellett tevékenyen részt vett a munkálatokban Verestóy Attila szenátusi frakcióelnök is. Jóváhagyták a vallás kötelező tantárgyként történő tanítását az elemi, gimnáziumi, líceumi és szakiskolai tagozatokon egyaránt előíró, továbbá a laikus jellegő felekezeti oktatási struktúrák létesítésére, mőködtetésére vonatkozó rendelkezéseket. Titkos szavazattal törölték viszont a törvénynek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek oktatására vonatkozó XII. fejezetét bevezető 118. szakasz módosítását, amely az anyanyelvi oktatás jogát minden oktatási szinten és formán túlmenően minden iskolatípusra, tehát a szakiskolákra és az egyetemekre is kiterjesztette volna. Ugyanígy leszavazta a szakbizottság azt a rendelkezést is (120. szakasz, 1. bekezdés), amely lehetővé tette volna, hogy a nemzetiségi nyelveken oktató iskolákban a román nyelv és irodalom tanítása ne csak az elemi fokozaton, hanem a gimnáziumi osztályokban is speciálisan szerkesztett tankönyvek alapján történjék. Jóváhagyták viszont e szakasz 2. bekezdésének olyan értelmő módosítását, hogy ezekben az iskolákban a románok történelmét és Románia földrajzát anyanyelven oktassák.