1997

1997. szeptember 17., szerda V. évfolyam, 1115. szám

***      Szeptember közepén tisztújító gy_lést tartott az RMDSZ Szilágy megyei szervezete. A küldöttgy_lés közel kétszáz elektor és meghívott részvételével jóváhagyta a módosított alapszabályzat-tervezetet is. A küldöttek 13 tartózkodással elfogadták Kozma Sándor elnöki beszámolóját, majd két jelölt közül – Kozma Sándor és Seres Dénes Szilágy megyei szenátor vállalta a jelöltséget – Seres Dénes nyerte el kétharmados szavazattöbbséggel a megyei szervezet elnöki tisztségét.

 

***      Az elmúlt hét végén összeült a Csíkszéki RMDSZ területi választmánya, amely saját tagjai közül megválasztotta az RMDSZ marosvásárhelyi kongresszusán a szervezetet képvisel_ 14 küldöttet. A megválasztottak  mellett, ugyancsak a csíkszéki szervezet képviseletében hivatalból jelen lesznek az SZKT és az SZET jelenlegi csíkszéki tagjai, az országos társszervezetekben tevékenyked_ csíkszéki küldöttek, valamint Hajdú Gábor szenátor és Ráduly Róbert Kálmán képvisel_.

Az ülésen Bíró Albin, a csíkszéki területi szervezet elnöke tájékoztatta a jelenlev_ket az utóbbi három hónapban kigfejtett munkáról, és szólt a területi szervezet vezet_ségének és az RMDSZ országos vezet_ testületeinek javuló kapcsolatáról, az aggasztó pénzhiányról, hiányolta a szorosabb együttm_ködést az RMDSZ kormányzati tisztségvisel_ivel. Ugyancsak javulónak min_sítette a területi szervezet és a városi szervezet kapcsolatát – ez utóbbinak iroda áll rendelkezésére.