1997

1997. szeptember 15., hétfô V. évfolyam, 1113. szám

***      Az RMDSZ Ifjúsági Fôosztálya megbeszélés-sorozatot kezdeményezett az ifjúsági szervezetek vezetôi és érdeklôdô tagjai, valamint a Magyar Ifjúsági Tanács SZKT- és SZET- képviselôi részvételével.

A sorozat elsô találkozójára, amely a Kongresszus a láthatáron címet viselte, 1997. szeptember 12-én du. 4.00 órakor a marosvásárhelyi Bernády-házban került sor. A találkozó meghívottja Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke volt. A megbeszélésen részt vett kb. húsz, a közéletben aktív szerepet vállaló fiatal, akik az RMDSZ-kongresszuson a Magyar Ifjúsági Tanács képviseletében vesznek majd részt.

A megbeszélés témái között szerepelt, a közeledô kongresszus jegyében, az SZKT mûködése, a mûködési rendelleneségek indokolta Alapszabályzat-módosítás, általános politikai-, valamint az oktatással kapcsolatos kérdések. A sikeres találkozó közvetlen és nyitott hangulata alapján, mind a szövetségi elnök, mind a szervezô Ifjúsági Fôosztály, valamint a résztvevô fiatalok részérôl megfogalmazódott az igény az ilyen jellegû találkozók rendszeresítésére.

 

***      A Torja község (Kézdiszék) RMDSZ-szervezete 1997. szeptember 13-án emléktábla avatással egybekötött ünnepséggel emlékezett meg a község elsô írásos említésének 690-ik évfordulójáról. A több száz vendéget és helybeli lakost dr. Tóth Zoltán, a helyi RMDSZ elnöke és Kováts András polgármester köszöntötte. A Torjáról elszármazott, jelenleg Budapesten élô Coroj Arthúr, történelemtanár, tartott visszatekintést a község múltjáról. Záróbeszédében Tamás Sándor, háromszéki képviselô üdvözölte a hét évszázadot is megélt települést.

 

***      A Kriza János Néprajzi-  és a Kelemen Lajos Mûemlékvédô-Társaság szervezésében szeptember 12–14-e között Zabolán találkoztak az erdélyi magyar néprajzi gyûjtemények kezelôi, a néprajzosok, muzeológusok és mûemlékvédôk, hogy megbeszéléseket folytassanak a vidéki néprajzi tájházak és múzeumi gyûjtemények helyzetérôl és fejlesztési lehetôségeirôl. A szakmai elôadások, bemutató-dolgozatok és a szakmai viták mellett a jelenlévôk, Pozsony Ferenc – a KJNT, valamint Balogh Ferenc – a KLMT elnökének vezetésével kataszteri nyilvántartásba vették a bemutatott létezô állami, iskolai, önkormányzati és magángyûjteményeket.  A rendezvényen jelen volt az RMDSZ Ügyvezetô Elnökség (ÜE) Mûvelôdés- és egyházügyi Fôosztályának, valamint az Illyés Közalapítvány mûvelôdési szaktestületének képviseletében Balogh Ferenc, az ÜE fôelôadója.

 

***      Tamás Sándor Kovászna megyei képviselô részt vett a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium tanévnyitó ünnepségén. A kantai római katolikus templomban tartott szentmise után Deme László, a gimnázium igazgatója köszöntötte a jelenlévôket. A diákokat és szülôket Ambrus Ágnes, magyar szakos tanfelügyelô és Tamás Sándor képviselô köszöntötte.