1997. október 8., szerda V. évfolyam, 1128. szám

***      A koalíciós egyeztető tanács október 7-i, kedd esti ülésén a kormánykoalíció pártjainak képviselői megvizsgálták az államtitkárok pártok közötti elosztását és a még be nem töltött államtitkári tisztségek helyzetét.

A tárgyalásokon az RMDSZ-t Markó Béla szövetségi elnök és Verestóy Attila szenátusi frakcióvezető, ügyvezető alelnök képviselte.

A tanácskozáson megállapodás született többek között arról, hogy az RMDSZ kap egy külügyi államtitkári helyet. Az államtitkár személyének kijelölése, mint azt az RMDSZ V. Kongresszusa által elfogadott Alapszabályzat előírja, az RMDSZ Operatív Tanácsának hatáskörébe tartozik.

 

***      A Szenátus Tanügyi Bizottságának október 8-i, szerdai ülésén George Pruteanu parasztpárti bizottsági elnök szavazást kért a Tanügyi törvényt módosító 36/1997. számú Sürgősségi kormányrendeletről, anélkül, hogy bevárta volna a felső szintő KDNPP-RMDSZ vegyesbizottság ide vonatkozó, véglegesítő döntéseit. A szakbizottsági jelentés ebben a változatában a Sürgősségi kormányrendeletnek a nemzetiségi anyanyelvi oktatással kapcsolatos 8 tételre kiterjedő módosításai közül csupán háromnak az elfogadását javasolja. Verestóy Attila ugyanakkor a Szenátus Állandó Bizottságában kérte, hogy mindaddig ne terjesszék elő a jelentést, amíg a vitás kérdéseket nem tisztázzák.

 

***      Takács Csaba ügyvezető elnök a sajtóban nyilvánosan mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak az RMDSZ V. Kongresszusának sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához, az önkéntes munkavállalóknak, lakásfelajánlóknak, autószolgálatot teljesítőknek és a kántortanító-képző diákjainak.