1997. október 25., kedd II. évfolyam, 397. szám

*** A Demokrata Párt (PD) 1994. október 21–22-én megtartott Országos Konvencióján az RMDSZ-t Tokay György képviselőházi frakcióelnök, ügyvezető politikai alelnök és Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök képviselte.
Az RMDSZ nevében elmondott üdvözlő beszédében Bodó Barna úgy értékelte, hogy a PD kidolgozás alatt álló Programja alapja lehet egy szintén kidolgozás alatt lévő, a demokratizálást szolgáló politikai alternatívának. Ami a PD-nak a nemzeti kérdésben nyilvánosságra hozott nyilatkozatát (Nagyváradi Nyilatkozat) illeti, Bodó Barna megállapította, hogy bár szövetségünk sem a témakezelésben, sem az értékítéletekben nem tudja teljes egészében elfogadni ezt a dokumentumot, a benne foglaltak alapját képezhetik egy jövőbeni alapos politikai diskurzusnak.

*** Tokay György, az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnöke, ügyvezető politikai alelnök 1994. október 25-én fogadta az RMDSZ bukaresti székházában a Szocialista Internacionálé Romániában tartózkodó küldöttségét. A delegáció Philippe Bosquin, a belgiumi (francia) Szocialista Párt elnöke vezette, tagjai voltak: Piero Fassino, az olaszországi Baloldali Demokrata Párt (PDS) külügyi felelőse, a Szocialista Internacionálé Közép- és kelet-európai Bizottságának társelnöke, Axel Queval, a Szocialista Internacionálé elnökének tanácsosa, Gisela Nauk, a Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) Közép- és kelet-európai Irodájának munkatársa és Étienne Godin tanácsos, a belgiumi (francia) Szocialista Párt külügyi titkára.
A Szocialista Internacionálé küldöttsége azért látogatott Romániába, hogy megismerjék az itt mőködő szociáldemokrata pártok programját, politikáját, minthogy a nemzetközi szervezeteknek hamarosan döntenie kell arról, hogy a három romániai, magát szociáldemokratának nevező párt közül (PDSR, PSDR és PD) melyiket vegye fel tagjai sorába. A szocialista politikusok az említett pártok ideológiájáról és kisebbségpolitikájáról, a romániai magyarság helyzetéről és törekvéseiről érdeklődtek. Tokay György átadta a vendégeknek az RMDSZ fontosabb, angol nyelvő dokumentumait.
A találkozón jelen volt Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

*** Hétfőn, október 24-én, Kerekes Károly Maros megyei és Asztalos Ferenc Hargita megyei képviselő élt az interpellálás jogával.
Kerekes Károly arra kért választ, hogy mikor tesz már valamit a kormány új bírósági épületek felállításáért, hiszen nagyon sok honpolgárnak gyakran 60 kilométert is kell utaznia egy-egy bírósági ügy elintézése végett (példaként a már rég szükséges erdőszentgyörgyi és szászrégeni bíróságok még mindig késő létrehozását említette).
Asztalos Ferenc ugyancsak a kormányhoz intézett interpellációjában a hazai középiskolai oktatás reformjával és az azt megvalósítani hivatott mintegy 100 millió dollár elosztásával kapcsolatban azt tette szóvá, hogy e reform végrehajtásában a kisebbségi oktatás kérdéseire nincs semmilyen stratégia, a kisebbségek képviselőit nem vonták be a reformot végrehajtó különböző struktúrákba, illetve az iránt érdeklődött, milyen összeget fordítanak az említett – világbanki kölcsönből, a Phare-programból, valamint az országos költségvetésből származó – dollármilliókból a kisebbségi oktatás gondjainak, tankönyv- és metodikai szükségleteink megoldására.