1994. október 26., szerda II. évfolyam, 398. szám

*** Amerikai körútján Markó Béla 1994. október 17-én Washingtonban a Szenátus és a Képviselőház külügyi munkatársaival folytatott több megbeszélést, melyek során tájékoztatást adott a romániai magyarság helyzetéről, és támogatást kért az RMDSZ célkitőzéseinek megvalósításához. Október 18-án New Yorkban a Helsinki Watch képviselőivel, majd az ENSZ Európai Bizottságának igazgatójával, John Renningerrel és munkatársaival találkozott az RMDSZ szövetségi elnöke. Tárgyalópartnerei Washingtonban is, az ENSZ-ben is kifejtették, hogy az EBEÉ-csúcstalálkozónak behatóan foglalkoznia kellene a régió kisebbségi-etnikai problémáival és ezen belül az erdélyi magyarok helyzetével is.
Október 20-án, a Bostonban élő magyarok körében tartott előadást Markó Béla, október 23-án pedig Clevelandben, az 1956-os emlékünnepségen mondott ünnepi beszédet. Hazatérte előtt még Washingtonban fog kongresszusi tagokkal találkozni, illetve Denverben és San Franciscoban, ottani magyarokkal.

*** 1994. október 21-én megnyílt Székelyudvarhelyen Asztalos Ferenc és Antal István megyei képviselők közös irodája.
Mindketten egybehangzóan vallják, hogy a romániai magyar közösség itt- és megmaradásának alapfeltételei közül az egyik a gazdasági talpra állás, melynek eredményeként közösségünk minden tagja szülőföldjén tudna egzisztenciát teremteni, a másik a nyelvi és kulturális önazonosság megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen autonóm anyanyelvő oktatási rendszer megteremtése. Ettől az elvtől vezérelve, közös irodájukat úgy szeretnék mőködtetni, hogy a választópolgárok, az RMDSZ-szervezetek, intézmények és helyi önkormányzatok viszonyrendszerén belül olyan információs kapocs szerepét töltsék be, melynek segítségével a törvényalkotás és érdekképviselet szintjén hathatós és célirányos együttmőködést lehessen biztosítani.
E szándékukat mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a képviselői iroda hivatalos mőködését nem politikai programbeszéddel, protokolláris külsőségekkel indították útjára, hanem egy olyan célirányos tanácskozással, melyen Székelyudvarhely környékének 20 polgármestere vett részt.
A több mint háromórás tanácskozáson az általános kül- és belpolitikai kérdéseken túl terítékre került a privatizáció, a Földbérleti törvény, a Falurendezési és fejlesztési ügynökség törvénytervezete, a megye infrastruktúrájának kiépítését célzó törvények és tervezetek tükrében mutatkozó lehetőségek, valamint az önkormányzatok és a területükön mőködő intézmények (rendőrség, iskola) sok esetben nem eléggé rendezett viszonyának kérdésköre.
Az együttmőködés konkrét jeleként a képviselői iroda felvállalta a háborús veteránok ügyintézésének támogatását: a szükséges iratok beszerzését, gépelését, sokszorosítását, valamint a megfelelő szervekhez való továbbítását.
Az iroda titkárnője, Győrfi Hanka minden munkanapon az ügyfelek rendelkezésére áll. Az irodavezető, Ülkei Zoltán kedd de., a képviselők pedig péntek d.e. fogadják a választókat a Városi Tanács épületében megnyitott irodában.

*** Október 29-én, szombaton 11 órakor leplezik le Marosvásárhelyen Bernády György bronzszobrát, Bocskay Vince szobrászmővészt alkotását.
A város lakosságának évtizedes vágya és akarata teljesült azzal, hogy a századelő polgármesterének, Bernády Györgynek az emlékét szobor örökíti meg Marosvásárhelyen. A város történetében a főbíró Borsos Tamás óta a legjelentősebb cselekedni tudó ember volt Bernády, aki Marosvásárhelyt modern várossá formálta át, munkásságával és mővével útmutató modellt teremtett számunkra.
A Bernády-szobor leleplezésének ünnepségén megnyitó beszédet mond Borbély László parlamenti képviselő, a Maros megyei RMDSZ és a Bernády György Alapítvány elnöke és Nagy Győző, Marosvásárhely polgármestere. Ünnepi beszédet mond a rendezvényen Ioan Racolőa prefektus, Verebély Imre, a Magyar Köztársaság Kormányának küldötte, Sütő András Kossuth-díjas író, Csóori Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Cornel Moraru, a Maros megyei Mővelődési Felügyelőség főtanácsosa, Marosi Barna író.