1994. október 24., hétfő II. évfolyam, 396. szám

*** Takács Csaba ügyvezető elnök képviselte az RMDSZ-t a Szabad Demokraták Szövetsége Budapesten 1994. október 21–22-én megtartott küldöttgyőlésén. A meghívás jó alkalmat teremtett arra is, hogy az SZDSZ vezetőivel folytatott megbeszélés során egyeztessék a két szervezet közötti kapcsolatok további fejlesztéséről, az SZDSZ mint a kormányzásban részt vevő koalíciós párt szerepéről, és véleményt cseréljenek aktuális kérdésekről.

*** 1994. október 18–21-e között az ENSZ genfi Emberi Jogi Központja, a Nemzeti Kisebbségi Tanács és a Román Emberjogi Intézet (IRDO) közös rendezésében Bukarestben szemináriumra kerül sor a A nemzeti kisebbségek problematikája témakörben.
Az RMDSZ szakértői szinten képviseltette magát a rendezvényen: Niculescu Antal és Bíró Anna-Mária bel-, illetve külpolitikai tanácsos vett részt a szemináriumon.
A rendezési “balfogások” (az RMDSZ-nek küldött meghívóhoz csatolt program utólagos módosításáról nem értesítettek, így az első napra előrehozott vitákon képviselőink nem lehettek jelen), valamint egyes kisebbségi képviselők nem éppen magyarbarát felszólalásai (a bolgár és a roma kisebbség küldöttei miközben elégedettek voltak a romániai kisebbségek helyzetével, túlméretezettnek ítélték meg a magyarság jogait, kulturális intézményeit; az RMDSZ sajtóértekezletein magyarellenes, nacionalista megnyilatkozásairól immár jól ismert George Haőeganu, az obskurus Avanpost c. havilap szerkesztője az albán kisebbség “képviseletében” pedig a már elkoptatott lemezt is föltette: a magyarok előzik Hargita és Kovászna megyéből a román tanárokat!) nem teszik kétségessé számunkra a szeminárium igazi célját: egy újabb kirakatrendezvényen elhitetni, hogy Romániában a kisebbségek helyzete európai normák szerint van megoldva. Jellemző erre vonatkozóan az államelnöki hivatal képviselőjének az utolsó napon elhangzott fejtegetése, miszerint “a magyar kisebbségnek az RMDSZ színeiben megjelent új politikai elitje maximalista álláspontra helyezkedik, amit a többség pszichológiailag elutasít”. Szerinte a magyar “birodalmi” kisebbség, frusztráltságának három oka van: domináns nemzet volt, elveszítette gazdasági előnyét és az erdélyi városokban a kisebbségbe került.
Felszólalásában Niculescu Antal felsorolta a Tanügyi törvénytervezettel kapcsolatos sérelmeinket, a kétnyelvő táblák eltávolítását, az igazságszolgáltatás magyarokat és cigányokat diszkrimináló döntéseit, az anyanyelvhasználat korlátozását, a magyarságnak a privatizációs folyamatból való kiszorítását. Az RMDSZ képviselője ugyanakkor átadta a szeminárium külföldi szervezőinek szövetségünk főbb dokumentumait.