1997. október 14., kedd V. évfolyam, 1132. szám

***      Az elmúlt hét végén Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Ügyvezető  Elnöksége. Az ülésen, amelyen részt  vett Markó Béla szövetségi elnök is, a jelenlevők meghallgatták Nagy Zsolt ügyvezető alelnök, kongresszusi biztos jelentését az RMDSZ V. Kongresszusának megszervezéséről és lebonyolításáról. A jelentésből kiderült, hogy a kongresszus megszervezésével járó kiadások a költségvetési kereten belül maradtak.

A résztvevők megvitatták a kongresszus utáni teendőket, továbbá a soron következő SZKT elé terjesztendő javaslatok kidolgozására vonatkozó kérdéseket, számba vették és kijelölték az elkövetkező időszak megoldásra váró feladatait a kongresszusi határozatok fényében. A testület munkaprogramot dolgozott ki a Kongresszusi dokumentumok megszerkesztésére és kiadására, az SZKT előkészítésére, különös tekintettel a szövetség mőködésének egyszerősítését célzó alapszabályzati módosításokra.

Az Ügyvezető Elnökség áttekintette a még betöltésre váró kormányzati tisztségek helyzetét, és megvitatta az RMDSZ-nek juttatott államtitkári helyek betöltését célzó javaslatokat.

A tanácskozáson a szövetségi elnök, az ügyvezető elnök, valamint az ügyvezető alelnökök egyeztették az elnöki irodák, illetve a főosztályok átszervezésére vonatkozó tervezeteket, és megbeszélték a kormányzati kérdésekért felelős ügyvezető alelnök kinevezésével kapcsolatos tennivalókat.

 

***      1997. október 9–11-e között Kolozsváron Mőemlékvédelem, településfejlesztés és környezetvédelem az önkormányzatok szintjén címmel Romániából, Magyarországról és Jugoszláviából egybegyőlt szakemberek, polgármesterek tartottak konferenciát (amelyen 10 előadás hangzott el), továbbá tényfeltáró szakmai kirándulást (Torda, Mészkő, Torockó, Tordaszentlászló, Kőrösfő és Magyarvista) és vitafórumot, a Kelemen Lajos Mőemlékvédő Társaság szervezésében, az EMKE és az RMDSZ ÜE védnöksége alatt.

A romániai magyar polgármesterek, tanácsosok és szakemberek számára megfogalmazott Kolozsvári felhívás kiemeli a településfejlesztés  kérdéseit megvizsgáló és alakító lakossági fórumok szükségességét a rendszerváltás következményeként.

A találkozón részt vettek Kiss János Botond környezetvédelmi államtitkár, Buchwald Péter, Kolozs megye alprefektusa és Boros János, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke is, míg a megnyitót Székely István önkormányzati alelnök és Balogh Ferenc KLMT-elnök, az RMDSZ ÜE főelőadója tartották.