1997. november 14., péntek V. évfolyam, 1155. szám

***      Mint már beszámoltunk róla, szerdán, november 12-én, plenáris ülést tartott Bukarestben a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa. A tanácskozáson az RMDSZ képviseletében részt vett Kötő József ügyvezető alelnök, Márton Árpád Kovászna megyei képviselő és Czédly József, Bukarest alprefektusa. A plénum munkálatainak első részében meghívottként részt vett Markó Béla szövetségi és Takács Csaba ügyvezető elnök is. A Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal képviseletében jelen volt Tokay György kisebbségügyi miniszter, dr. Klaus Fabritius államtitkár, Bartunek István, az NKH igazgatója és több osztályvezetője.

A plénum vitát folyatott és állást foglalt a Romániában élő nemzeti kisebbségeket, etnikai közösségeket foglalkoztató időszerő kérdésekről: az anyanyelvő oktatásról, a szabad nyelvhasználatról, az elkobozott közösségi javak visszaszolgáltatásáról, a hazai sajtóban felerősödött nacionalista, idegengyőlölő és antiszemita megnyilvánulásokról.

A Tanügyi törvényt módosító Sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatos Nyilatkozatban az NKT támogatja az anyanyelvő oktatás korlátozását megszüntető rendelkezéseket, és sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy a kérdést az utóbbi időben túlpolitizálták. Ez annak tulajdonítható, hogy a politikusok “nem értették meg: az új rendelkezésekben nemcsak a magyar kisebbség lát helyes megoldást valós problémákra, hiszen a többi kisebbségek is hasonló vagy más, sajátos problémákkal szembesülnek. Következésképpen az anyanyelvő oktatás kérdése az összes kisebbségek közös ügye” – mutat rá a Nyilatkozat.

Hasonlóképpen jelentős állásfoglalás született a Helyhatósági törvényt módosító Sürgősségi kormányrendelet alkalmazásának kérdésében. Az ezzel kapcsolatos Nyilatkozatban az NKT sajnálattal állapítja meg, hogy a hatályos rendelkezéseket egyes helységekben továbbra sem alkalmazzák, és síkraszáll a kormányrendelet mielőbbi alkalmazásáért, a Parlamentben való megvitatásáért és elfogadásáért, mivel ezek a rendelkezések összhangban vannak mind a nemzeti kisebbségek, mind pedig az egéz társadalom érdekeivel. A Nyilatkozat ugyanakkor kéri azok megbüntetését, akik akadályozzák a Sürgősségi kormányrendelet alkalmazását.

Az utóbbi időben a sajtóban felerősödött ultranacionalista, xenofób, antiszemita és nemzeti győlölködést szító retorikát elítélő Nyilatkozat rámutat arra, hogy ezek a megyilvánulások mélységesen károsak a demokratikus Romániára nézve, és sokkal határozottabb hozzáállást követel a hatalom részéről e káros jelenség megfékezéséért és felszámolásáért, beleértve az uszítók törvényes felelősségre vonását is.

Végül a közösségi javak visszaszolgáltatásának kérdésében elfogadott Nyilatkozat Románia nemzetközi fórumok előtt vállalt kötelezettségeire, az ET 176. számú Ajánlására utalva határozottan sürgeti a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal által kidolgozott, a közösségi ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó kormányrendelet pénzügyminisztériumi ellenjegyzését és jóváhagyását, valamint a nemzeti kisebbségek közösségi javainak visszaszolgáltatására vonatkozó törvénytervezet mihamarabbi – legkésőbb hat hónapon belül történő – kidolgozását és elfogadását.