1997

1997. június 27., péntek V. évfolyam, 1058. szám

***      Június 26-án, csütörtökön, a Szenátus napirendjén minden előzetes értesítés nélkül megjelent egy, az RTDP, RNEP, Nagyrománia Párt, KDNPP és DP kötelékébe tartozó 65 szenátor által aláírt, kivizsgáló parlamenti bizottság létrehozását igénylő Határozat-tervezet. A létrehozandó testület feladata volna, az indoklás szerint, „az állampolgári jogokat és szabadságjogokat súlyosan sértő, Hargita és Kovászna megyékben tapasztalható tények kivizsgálása”. Közelebbről vonatkozik ez: 1. a székelyudvarhelyi polgármester és helyhatósági tanács csereháti üggyel kapcsolatos „tetteire és magatartására”; 2. „a törvényesség tiszteletben tartásának ellenőrzésére” a Kovászna és Hargita megyékben közérdekő beruházások céljára juttatott telkekkel kapcsolatosan és 3. a parlamenti Har-Kov. jelentés „konklúziói és intézkedései gyakorlati alkalmazásának ellenőrzésére”.

Felszólalásaikban Kozsokár Gábor és Puskás Bálint Kovászna megyei szenátorok amellett érveltek, hogy ez az emberjogi bizottság közvetítésével megfogalmazott határozat-tervezet a házszabály figyelmen kívül hagyásával került fel a napirendre, így megtárgyalására nem kerülhet sor.

A plénum a vitát a következő, hétfői ülésnapra halasztotta el.