1997. június 23., hétfő V. évfolyam, 1054. szám

***      1997. június 20-án, pénteken, a helyi RMDSZ meghívására Markó Béla szövetségi elnök lakossági fórumon vett részt Székelykeresztúron. A fórumon az RMDSZ féléves kormányzati tapasztalatairól, szövetségünknek a koalícióban betöltött szerepéről, a következő időszakra tervezett általános és sajátos célkitőzésekről folyt párbeszéd a résztvevőkkel.

 

***      1997. június 21-én, szombaton ülésezett a Szövetségi Egyeztető Tanács Kolozsváron, a Szent Mihály Plébánia tanácstermében. Az ülésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Béres András tanügyi-, valamint Kelemen Hunor mővelődési államtitkár.

Első naprendi pontként Markó Béla szövetségi elnök tájékoztatta a résztvevőket a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetről, a koalícióban való részvétel időszerő kérdéseiről, majd válaszolt a kérdésekre.

Második napirendi pontként Béres András tanügyi államtitkár tájékoztatója hangzott el a Tanügyi törvény módosításának jelen állásáról, valamint az anyanyelvi oktatás kérdéseiről. A tájékoztató után az államtitkár válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

Szünet után sor került a harmadik napirendi pontra, a szabályzatmódosító javaslatok megvitatására. A SZET tagjainak egyhangú véleménye az volt, hogy növelni kell a testület szerepét a romániai magyarság életének irányításában, és szükségesnek tartják a fontosabb lépések előtti konzultációt.

Ezt követően határozati javaslatot fogadtak el a marosvásárhelyi kongresszuson való részvétel arányos leosztásáról, amelyet az SZKT elé tárnak. Ugyanakkor hangsúlyozottan hangzott el az az igény, hogy amikor a SZET ülésezik, más testület ne szervezzen olyan jellegő összejövetelt, amely megosztja az ülésen részt vevők idejét, mert ez lényegesen csökkenti a hatékonyságot.

 

***      Ugyancsak szombaton, június 21-én, az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének kezdeményezésére tanácskozásra került sor Kolozsváron az RMDSZ kormányzati tisztségviselőivel, miniszterekkel, államtitkárokkal, prefektusokkal, alprefektusokkal és igazgatókkal. A tanácskozáson Markó Béla szövetségi elnök tartott helyzetelemző értékelést az RMDSZ kormányzati munkájának hathónapi tapasztalatairól, a koalíciós együttmőködés időszerő kérdéseiről, az elkövetkező időszak teendőiről, megoldandó feladatairól. A tanácskozás részleteire holnapi számunkban visszatérünk.

 

***      Az Erdélyi Múzeum Egyesület székházában június 19-én került sor a Magyar Kisebbség címő folyóirat legfrissebb számának bemutatójára.

Vetési László házigazda rövid megnyitó beszéde után Tamás Sándor Kovászna megyei képviselő, főszerkesztő, Székely István és Toró T. Tibor szerkesztők mutatták be a lapot általában és a legfrissebb számot részleteiben. Az 1997/1–2-es összevont szám a kisebbségi törvényekről értekezik, és tartalmazza több mint 20 szakértő és politikus véleményét, tanulmányát a kérdéskörben. Az összegyőjtött és megjelentetett dokumentumok hiánypótlóak a témában.

A folyóirat megrendelhető a 064–199 527 és 199 518-as telefonszámokon.