1997. június 19., csütörtök V. évfolyam, 1052. szám

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Mővelődési és Egyházügyi Főosztálya elemezte az illetékességi körébe tartozó kulturális reform végrehajtását ösztönző törvénykezési munkából rá háruló feladatok elvégzését.

A Jogtalanul elkobozott közösségi vagyonok visszaszolgáltatásáról szóló törvény meghozatalát előkészítendő, szakértői véleményezés készült a törvénytervezetről. A gyakorlatba ültetés érdekében elkészült az államosított közösségi és egyházi vagyonok országos katasztere és egy előterjesztés azon objektumokról, amelyek sürgősségi eljárással kerülhetnek vissza a magyar közösségek és egyházak tulajdonába.

A kivételes értékő kolozsvári főtéri mőemlékegyüttes helyreállításáért, a főosztály a Mővelődési Minisztérium elé terjesztette a Kelemen Lajos Mőemlékvédő Társaság Memorandumát, amelynek nyomán is az Országos Mőemlékbizottság kiszállt a helyszínre és jegyzőkönyvbe foglalta az ásatások befejezésének és a tér régi állapotának visszaállítási kötelezettségét és ütemét.

A romániai magyar mőemlékek védelmét az új törvénykezési folyamat hivatott biztosítani, ezért a Mővelődési és Egyházügyi Főosztály több rendeletjavaslatot készített elő a Házsongárdi és más temetők jelentős síremlékeinek és sírjainak mőemlékké nyilvánítása és a múzeumokba letétbe helyezett egyházi kegytárgyak visszaszolgáltatása érdekében.

Az Országos Területfejlesztési Terv törvénytervezetéről is véleményezés készült, amely 43 magyar vonatkozású objektum vagy együttes felvételét ajánlja a kivételes értékkel rendelkező nemzeti mőemlékek listájára. Ugyancsak szakmai véleményezés készült az SZDRP képviselőházi frakciójának mőemléktörvény-tervezetéről, s ez kimutatja, hogy a kezdeményezők a párt ideológiájának megfelelően újabb centralizációs, a tulajdonjog szentségét semmibe vevő kísérletet tettek.

Az erdélyi magyarság civilszervezeti önszerveződésének folyamatában kiemelt helyet foglal el a közgyőjtemények létesítése, a szellemi mőhelyek megalapozása. Ebben a folyamatban megnyílt az első irodalomtörténeti múzeum és győjtemény a kolozsvári Szabédi-házban, és nemzetközi szintő szakmai vita alakította ki a létrehozandó mőemlékvédelmi és környezetvédelmi központ (bretfői Kós-ház) restaurálási programját.

Eljutott a Mővelődési Minisztérium illetékeseihez az a határozatjavaslat, amely a nemkormányzati (NGO) szervezetek adózásának és különböző díjszabásainak könnyítésére vonatkozik, és előírja, hogy az ne a kereskedelmi társaságokéhoz hasonlóan történjen.