1997. február 7., péntek V. évfolyam, 962. szám

***      Február 8‑án, szombaton reggel 10 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében összeül a Szövetségi Képviselôk Tanácsa. A tanácskozást az Egyeztetô Kerekasztal ülése elôzi meg. A másfél napos, vasárnap délutánig tartó tanácskozás javasolt napirendjén, mint azt már jeleztük, a következô kérdések megvitatása szerepel:

  1. A választások kiértékelése;
  2. Beszámoló a koalíciós tárgyalásokról;
  3. Féléves beszámoló a szövetség helyzetérôl;
  4. Interpellációk;
  5. Az Ellenôrzô Bizottság jelentése;
  6. A kongresszus elôkészítése;
  7. A költségvetés elôkészítése;
  8. A Szabályzat‑felügyelô és az Etikai Bizottság Mûködési Szabályzatának megvitatása.

 

***      A református imahét keretében február 3–8-a között  rendezvénysorozatra került sor az aranyosgyéresi református templomban. A délután 5 órától tartott rendezvények során a következô elôadások hangzottak el: Bethlen Gabor és a református egyház – elôadó: Sipos Gábor történész; Irodalmi est – talalkozás Bálint Tibor íróval; Nehéz nagyszülônek lenni – elôadó: dr. Löwi Károly gyermekgyógyász; A virág az életünkben – Jankovszki Elemér, a kolozsvári Botanikus Kert nyugalmazott fôkertészének diavetítéses elôadása; Parlamenti krónika ‑ talalkozás az RMDSZ Kolozs megyei képviselôivel; Üzenet mindenkinek – Vitályos Ildikó színmûvésznô elôadóestje.

Az egyhetes rendezvény szervezôi az RMDSZ Mûvelôdési és Egyházügyi Fôosztálya, valamint az EMKE Romániai Magyar Népfôiskolai Társasága.

 

***      A Monitorul Oficial al României (Románia Hivatalos Közlönye) 1997. február 5‑i, I. rész, 17. számában  megjelent a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal felállításáról és mûködésérôl szóló Kormányhatározat. A Kormányhatározat közzétételével hivatalosan is megkezdi munkáját a közvetlenül a miniszterelnök alá rendelt, Tokay György kisebbségügyi megbízott miniszter vezetése alatt álló Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal. A Kormányhatározat rendelkezik a Kisebbségvédelmi Hivatal feladatairól, hatáskörérôl, mûködésének anyagi és szervezési feltételeirôl. Hasonlóképpen rendelkezik a kormányhatározat arról, hogy a Hivatal keretében külön Ügyosztály (Hivatal) foglalkozik a romák szociális integrációjának kérdéseivel, továbbá szabályozza a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal mellett létrehozandó (illetve újjászervezendô), konzultatív hatáskörrel felruházott Nemzeti Kisebbségi Tanács összetételét és mûködését.