1997. február 28., péntek V. évfolyam, 977. szám

***                                                           KÖZLEMÉNY

 

  1. március 3-ra, hétfőn délben 12 órára összehívom az RMDSZ Operatív Tanácsát a bukaresti Szövetségi Elnöki Hivatalba.

Napirenden a kormánykoalícióval kapcsolatos időszerő kérdések megvitatása.

 

Bukarest, 1997. február 27.

 

                                                                                                                           Markó Béla

                                                                                                                        szövetségi elnök

 

***      Az RMDSZ kezdeményezésére a kormánykoalíciót alkotó pártok frakcióvezetői és/vagy elnökei 1997. február 27-én aláírták a kormánykoalíciós pártok parlamenti együttmőködésének szabályzatát. A szabályzat, amelynek kidolgozásában ugyancsak oroszlánrészt vállalt az RMDSZ parlamenti csoportja, megszabja a kormánykoalíció mőködésének alapelveit – többek között a konszenzus elvének alkalmazását a döntések meghozatalában –, és számos rendelkezést tartalmaz a törvényhozói munka összehangolására vonatkozóan.

 

***      Február 28-a és március 2-a között tartja tisztújító közgyőlését Csíkszeredában a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE). A hazai magyar írott és elektronikus sajtó aktuális gondjainak számbavételére és a MÚRE mőködésének javításával kapcsolatos kérdések megvitatására is alkalmat adó tanácskozáson jelen lesz Markó Béla szövetségi elnök, a Látó címő irodalmi folyóirat főszerkesztője is.