1997

1997. február 27., csütörtök V. évfolyam, 976. szám

***      Csütörtökön, február 27-én, Tőkés László református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke részvételével könyvbemutatóra került sor a szövetség bukaresti székházában. Tőkés László Temesvár szellemében – Ökuménia és megbékélés címmel magyar, román és angol nyelven a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadásában megjelent könyvét Kónya-Hamar Sándor Kolozs megyei képviselő mutatta be, majd a szerző válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire. Ezt követően Tőkés László dedikálta könyvét a megjelenteknek.

 

***      1997. február 27-én Kézdivásárhelyen, majd 28-án Sepsiszentgyörgyön  az RMDSZ Ifjúsági Főosztálya és az Országos Magyar Diákszövetség szervezésében felvételi tájékoztatóra kerül sor. A találkozókon a helyi középiskolások által megcélzott szakokon tanuló egyetemi hallgatók tartanak ismertetőt az egyetemi oktatás jellegéről, az egyetemi városról, személyes tapasztalataikról.

  1. február 28-án Sepsiszentgyörgyön, a MADISZ irodájában kerül sor az RMDSZ Ifjúsági Főosztálya mellett mőködő Tanácsadó Testület idei első ülésére. A győlésen jelen lesznek az országos jellegő ifjúsági szervezetek, szövetségek képviselői, Ráduly Róbert és Mátis Jenő parlamenti képviselők, valamint az Ifjúsági Főosztály részéről Nagy Zsolt ügyvezető alelnök, Antal Attila főelőadó, és Hajdó Csaba külügyi referens. A napirenden olyan időszerő kérdések szerepelnek, mint az ifjúsági szervezetek tevékenységének és lehetőségeinek összehangolása, tájékoztatók a szervezetek és az Ifjúsági Főosztály tevékenységéről, vita az RMDSZ ifjúságpolitikájának alakításáról.