1997. február 20., csütörtök V. évfolyam, 971. szám

***      Február 15-én, szombaton, tisztújító küldöttközgyőlést tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete. A 242 szavazati joggal rendelkező küldött éles vita után Alapszabályzat-módosítás mellett döntött. A két beterjesztett tervezet közül a közgyőlés a dr. Csapó Józsefét fogadta el, amelyet szakaszonkénti vita után meg is szavazott.

Az új Alapszabályzat átalakítja a Bihar megyei szervezet eddigi felépítését. A területi szervezet a helyi szervezetekre és az ezekből alakult körzeti szervezetekre, illetve a társult szervezetekre épül. Döntéshozó szervei a Küldöttgyőlés, a Területi Választmány – amelynek tagjai a körzeti szervezetek elnökei (25), a társult szervezetek elnökei (11), SZKT- és SZET-tagok (8), a Területi Önkormányzati Tanács vezetősége (3) és a küldöttgyőlésen megválasztott 34 tag –, illetve a Területi Operatív Tanács (amely a területi elnökből, a Területi Választmány elnökéből és alelnökéből, a TÖT elnökéből és alelnökéből, valamint az ügyvezető elnökből és annak helyetteséből áll).

A területi szervezet végrehajtó testülete az Ügyvezető Elnökség. Az ügyvezető elnököt a területi elnök javaslatára a Területi Választmány nevezi ki.

A küldöttközgyőlés titkos szavazással megválasztotta a területi elnököt és a Területi Választmány 34 tagját. Területi elnökké Varga Gábort választották, aki eddig is a Bihar megyei RMDSZ elnöke volt.

 

***      Szerdán, február 19-én este az RMDSZ bukaresti székházában szakmai tanácskozásra került sor az RMDSZ kormányzati tisztségviselőinek és a kormányban, illetve törvényhozásban tevékenykedő gazdasági-pénzügyi szakembereinek a részvételével. A tanácskozáson a különböző minisztériumok munkájában felmerülő aktuális gazdasági-pénzügyi kérdésekben zajlott hasznos szakmai megbeszélés és eligazítás, illetve tapasztalatcsere.

 

***      Sajnálatos félreértés folytán a február 18-i, 969. sz. Tájékoztatónkban téves információt közöltünk egy telefonszám-változásról, ezt ezúton helyesbítjük. A Képviselőház Állandó Bürója titkárának (Kónya-Hamar Sándor) irodájában még egy telefonkészüléket szereltek fel. Így az iroda (titkárnő: Török Klára) a 01–613 04 79 számon is hívható, emellett továbbra is érvényes a korábbi telefon/fax szám: 01–336 66 23.