1997. február 14., péntek V. évfolyam, 967. szám

***                                                           KÖZLEMÉNY

 

Az Ügyvezető Elnökség 1997. február 13-án tartotta soros ülését.

A testület üdvözölte az RMDSZ parlamenti frakcióinak újonnan megválasztott vezetőit, Varga Attila képviselőt és Verestóy Attila szenátort, akik a szövetség alapszabályzata értelmében egyben az Ügyvezető Elnökségnek is alelnökei.

Az ÜE, a február 8–9-i SZKT-nak a kongresszus előkészítésére vonatkozó határozata értelmében, kidolgozta javaslatát a program- és szabályzat-bizottság munkamódszeréről és a szervezőbizottság összetételéről, megbízta Székely István önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős alelnököt a kongresszusi képviseleti normák kidolgozásával, Nagy Zsolt ifjúsági alelnököt a kapcsolatfelvétellel azokkal a testületekkel, amelyek képviseltetik magukat a bizottságokban, valamint Birtalan József gazdasági igazgatót a kongresszus általános költségvetésének elkészítésével.

Az RMDSZ törvényhozási és kormányzati tevékenységéhez szükséges szakmai háttér biztosítása érdekében, az ÜE határozott arról, hogy elemző, rendszerező, törvényelőkészítő tevékenységre, valamint a kormány-tisztségviselőkkel Bukarestben tartandó heti elemző tanácskozásokon való részvétel és a kapcsolattartás érdekében előirányozza a költségvetés 2 százalékának elkülönítését. Ugyanakkor felkéri az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának szaktestületeit, hogy vegyék figyelembe a pályázatok kiírásakor a társszervezetek ilyen jellegő prioritásait, és támogassák a megfelelő szakmai háttér kialakítását. Ugyanakkor döntés született arról is, hogy a frakcióvezetők megfogalmazzák a parlamenti csoport ilyen irányú igényeit és prioritásait. Az ÜE megbízta Nagy Zsolt alelnököt a kapcsolattartással a szenátusi és képviselőházi frakcióval.

Az ÜE a belső választások kérdéskörét áttekintve elhatározta, hogy a következő SZKT elé terjeszti az ezek gyakorlati megszervezéséhez szükséges határozati javaslatokat, és addig kidolgozza és elfogadja a szükséges mellékleteket és ÜE-határozatokat.

Az alapszabályzatnak a tagdíjbeszedéssel és átutalással kapcsolatos előírásai érvényesítése érdekében az ÜE határozott arról, hogy ez az évi mérlegek elkészítésének és elfogadásának előfeltétele. Hiányában az ÜE felkéri az Ellenőrző Bizottságot, véleményezze az ebből származó  szabályzati kihágásokat.

 

Kolozsvár, 1997. február 13.

 

                                                                                                                         Takács Csaba

                                                                                                                        ügyvezető elnök