1997. december 16., kedd V. évfolyam, 1176. szám

 

***      December 16-i, keddi ülésén a Szenátus befejezte a Tanügyi törvényt módosító 36/1997. számú Sürgősségi kormányrendelet vitáját. A 22. paragrafus első bekezdésére visszatérve a szenátorok leszavazták azt a javaslatot, hogy a kisérettségin (a VIII. osztály elvégzésekor) az anyanyelv irodalmát és nyelvtanát kivéve minden tantárgyból románul kelljen vizsgázni. Gyakorlatilag ez a matematika vizsga anyanyelvő letételére vonatkozik, lévén hogy a többi kötelező vizsgatantárgyat – Románia földrajzát és a románok történelmét, valamint természetesen a román irodalmat – a módosítások értelmében románul kell majd tanulni.

Elvetették ugyanakkor az RMDSZ-szenátoroknak azt a javaslatát, hogy visszatérjenek a 120. szakasz és a 123. szakasz első bekezdéseinek a megtárgyalására. Az előbbi szerint így gimnáziumi fokozaton már nem, csupán elemi iskolai szinten tanítják külön a nemzetiségek számára készült tankönyvekből a román nyelvet és irodalmat. Az utóbbi szakasz (Pruteanu-féle változat szerinti) rendelkezései értelmében nemzetiségi tannyelven egyetemek és egyetemi karok nem létesíthetők.

A titkos szavazás során a Sürgősségi kormányrendelet módosított szövegét 82 mellette és 49 ellene leadott szavazattal, a törvénytervezetet egészében pedig 105 mellette, 19 ellene leadott szavazattal és 2 tartózkodással fogadta el a Szenátus.

A továbbiakban a Tanügyi törvény módosításáról szóló Sürgősségi kormányrendelet elfogadására vonatkozó törvénytervezet a Képviselőházban kerül megvitatásra.