1997. augusztus 5., kedd V. évfolyam, 1084. szám

***      Az Országos Önkormányzati Tanács Kolozsváron, március 22-én tartott ülésén felmerült egy, az önkormányzatok számára kiadandó hírlevél kérdése. A javaslat alapján az OÖT Elnöksége megpályázta és elnyerte az Illyés Közalapítványnál a hírlevél kiadásának fedezését.

Ennek megfelelôen ez év augusztus elsejével megkezdte mûködését az önkormányzatok tevékenységével foglalkozó Hírlevél szerkesztôsége. Szerkesztôinek szándéka szerint az Önkormányzati Hírlevél eljut minden olyan községbe, ahol a helyhatósági választások során RMDSZ-színekben valamely jelölt tisztséget szerzett. A lap szerkesztôi elsôsorban az önkormányzati és a mindennapi életet érintô törvényeket, rendeleteket kívánják ismertetni és magyarázni, természetesen szakértôk bevonásával. Továbbá olyan hírekre, eseményekre szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek a jó megoldások, gyakorlatok követését teszik lehetôvé (infrastruktúra-, gazdaságfejlesztés, civil kezdeményezések bevonása, városkép javítása, közterület rendezése, stb.). A lap egyéb célkitûzései közé tartozik az önkormányzatokat érintô kapcsolatteremtés, amit pályázati lehetôségekkel, illetve alternatív módszerek bemutatásával kíván megvalósítani. Célja továbbá az RMDSZ parlamenti csoportja és az önkormányzatok közötti kapcsolat létrehozása és ennek mûködtetése. Természetesen a lap szerkesztôi számítanak az önkormányzati tisztségviselôkkel, illetve az RMDSZ helyi és országos tisztségviselôivel való állandó és élô kapcsolatra, együttmûködésre, annak érdekében, hogy a Hírlevél választ adhasson a különbözô területeken felmerülô helyi és országos érdekeltségû kérdésekre, népszerûsíthesse a jó ötleteket és kezdeményezéseket az önkormányzati munka bármely vonatkozásában.