1997. augusztus 14., csütörtök V. évfolyam, 1091. szám

***      1997. augusztus 9-én Kolozsváron a Szociáldemokrata Platform, az RMDSZ Kolozs megyei szervezete, az Erdélyi Magyar Mőszaki Tudományos Társaság (EMT), valamint a Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete (RMDE) szervezésében munkaügyi és szociális kérdések kapcsán két előadásra került sor: az első, magyar nyelvőre a Pro Iuventute székházban, a második, román nyelvőre a Kolozs megyei Prefektúrán. Az előadások meghívottjai Bara Gyula munkaügyi államtitkár és Böndi Gyöngyike parlamenti képviselő voltak. Bara Gyula államtitkár ismertette a Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium tevékenységét, a törvényhozási kezdeményezéseket, vázolva ezeknek a közeljövőben várható társadalmi következményeit is. Böndi Gyöngyike a törvényhozás szociális jellegő kezdeményezéseiről tartott előadást. Az előadásokon részt vett Boros János megyei elnök, Buchwald Péter alprefektus, a Megyei Elnökség néhány tagja, Bucur Ildikó platformelnök, az RMDE képviselői, nőszövetésgi vezetők.

A Prefektúrán részt vett a Megyei Munkaügyi Főigazgatóság főigazgatója, más vezető beosztású tisztségviselői, intézmények, szervezetek munkaügyi szakemberei.

Bara Gyula államtitkárt a Megyei Munkaügyi Főigazgatóságon tájékoztatták a bezárandó kereskedelmi társaságok listáján szereplő kolozsvári TERMOROM Rt. helyzetéről is.

 

***      1997. augusztus 11-én Boros János Kolozs megyei elnök többórás tanácskozáson vett részt a TERMOROM Rt. szakszervezetének meghívására, melyre a részvénytársaság menedzserén kívül meghívták valamennyi parlamenti párt elnökeit és parlamenti képviselőit, megpróbálva megnyerni ezek támogatását a cég bezárása ellen. Az éles vita jó alkalmat nyújtott az ellenzéki pártok populista, demagóg megnyilatkozásaira, amelyeket a résztvevő szakszervezetiek is támogattak. Habár hivatalosak voltak, a tanácskozáson nem vettek részt a Prefektúra, valamint az Állami Vagyonalap képviselői.

 

***      1997. augusztus 12-én ülésezett az RMDSZ Kolozs Megyei Elnöksége és a Megyei Képviselők Tanácsának (MKT) Állandó Bizottsága. Az ülésen a szeptember 6-ára tervezett, a kongresszusi küldötteket megválasztandó megyei küldöttközgyőlés előkészületeiről, valamint a Kolozs megyei RMDSZ szervezési és oktatási problémáiról folyt tanácskozás. A küldöttközgyőlésre a Kolozs megyei Prefektúra nagytermében kerül sor.

A megyei oktatási stratégia kidolgozása érdekében, valamint a nemrég kinevezett és beiktatott megyei főtanfelügyelő-helyettes, Török Ferenc  munkájának megsegítése céljából Boros János megyei elnök augusztus 14-ére összehívta az oktatási tanácsadó testületet, melynek tagjai a megyei oktatási alelnök, a főtanfelügyelő-helyettes, a szaktanfelügyelők, a Megyei Tanács oktatási szakbizottságának RMDSZ-tagja, a Pedagógusszövetség megyei elnöksége, valamint az MKT oktatási szakbizottsága.

 

***      1997. augusztus 13-án a Kolozs megyei RMDSZ székházban bemutatkozó látogatást tett a bukaresti Amerikai Nagykövetség másodtitkára, Carl Siebentritt, akit  a Mexikóba áthelyezett Nathan Blum utódaként nemrég neveztek ki a kolozsvári amerikai információs iroda vezetőjének. A vendéget Boros János megyei elnök és Eckstein-Kovács Péter szenátor fogadták, és tájékoztatták a megyei szervezet tevékenységéről, az RMDSZ-nek a megyei és kolozsvári tanácsokban való részvételéről, a kolozsvári politikai helyzetről, beleértve a szervezetnek a Magyar Főkonzulátushoz való viszonyulását is.