1997. augusztus 13., szerda V. évfolyam, 1090. szám

***      1997. augusztus 12-én kibocsátott 143. számú Határozatával az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége kinevezte Nagy Zsolt ügyvezető alelnököt kongresszusi biztosnak.

 

***      1997. augusztus 12-én nyílt meg Illyefalván a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) ötnapos tanácskozása, melyen a Társaság elnökségi és választmányi tagjain kívül a Kárpát-medencében élő, az anyanyelv ápolásában jeleskedő magyar pedagógusok vesznek részt. A tanácskozás fő célja az volt, hogy áttekintsék a magyar nyelvő oktatás mai helyzetét, és megpróbálják felmérni azokat a lehetőségeket, amelyek a magyar nyelv és kultúra értékeinek megtartása és tudatosítása terén rendelkezésre állnak gyorsan változó európai világunkban. Az illyefalvi találkozót arra is fel szeretnék használni, hogy kezdeményezzék egy olyan mozgalomnak az elindítását – Szó-Tartó címmel –, amely az említett téma tanulságainak hasznosításával “aprópénzre váltaná” az elveket és gyakorlatban tudná – remélhetőleg az ifjúság egyre szélesebb körében – megvalósítani a korszerő magyar önazonosság és anyanyelvőség eszményét.

Az első napon a Szó-Tartó mozgalom elindításáról Kántor Lajos, az Anyanyelvi Konferencia társelnöke, a Korunk főszerkesztője és Deme Tamás pedagógiai kutató szólt. A korszerő nemzeti kultúra megtartását és minőségi mővelését ösztönző Szó-Tartó mozgalom erdélyi hagyományairól, szellemi kereteiről Cseke Péter szerkesztő, egyetemi tanár és Kötő József színháztörténész, az RMDSZ oktatási, mővelődési és egyházügyi alelnöke beszélt. A mai magyar irodalom helyzetét Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség és az Anyanyelvi Konferencia elnöke mutatta be.