1997. augusztus 15., péntek V. évfolyam, 1092. szám

***                              A megyei/területi RMDSZ-szervezetek figyelmébe!

 

Magyarországon 1997. június 7-től hatályba lépett az 1997. évi XXIX. Kárpótlási Törvény, amely az 1992. évi XXXII. Kárpótlási Törvény módosítása (Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlása).

Megfelelő igazolások és bizonyítékok csatolásával, ez a módosítás újabb kárpótlási ígények benyújtására ad lehetőséget. Nagyon röviden vázolva a törvényt,  az alábbi jogcímen lehet kérelmet benyújtani az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal bármelyik magyarországi kirendeltségéhez:

1 a. Igénybejelentés egyösszegő kárpótlásra az élet elvesztéséért.

Bizonyítani kell, hogy:

– a sérelmet szenvedett kétségkívül a magyar hatóság vagy magyar hatósági személy politikai indítású önkénye miatt vesztette életét, vagy

– a sérelmet szenvedett a deportálás vagy kényszermunka ideje alatt halt meg, vagy

– a sérelmet szenvedett a szovjet kényszermunka ideje alatt hunyt el.

– A szovjet hadifogságba esett katonát 1945. augusztus 1-től kényszermunkára hurcoltnak kell tekinteni. Tehát az a szovjet hadifogságba esett katona, aki 1945. augusztus 1. után a hadifogság ideje alatt  halt meg, kárpótlásra jogosult!

A fenti jogcímeken kárpótlásra jogosult az élő özvegy, a sérelmet elszenvedett élő gyermeke és a még élő szülő. Az előbbiek hiányában az élő testvér jogosult a kárpótlási összeg felére.

1 b. A második világháború alatt (1941. június 27–1945. május 9.) faji, vallási vagy politikai okból teljesített munkaszolgálatért.

– az igénylést saját jogon, túlélő házastársként, vagy törvényes örökösként lehet benyújtani.

A törvény a hatályba lépést követően négy hónapot ad a kérelmek benyújtására, tehát 1997. október 15-ig. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, és igazolási kérelemnek nincs helye.

A kérelmet adatlapon kell benyújtani, melyeket 50 Ft-os egységáron lehet megvásárolni az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal ügyfélszolgálati irodáinál (Magyarországon).

Külföldi állampolgárok a magyar külképviseleteken juthatnak adatlaphoz.

  1. 2. Egy második, nagyon fontos része a jogszabálynak, amely Romániában élő több ezer embert is érint, kimondja, hogy akinek a magyar hatóságok a korábbi esztendőkben politikai jogsérelem címen kárpótlást állapítottak meg, akár hadifogságért, akár más jogsérelemért, és ezért kárpótlási jegyet vagy életjáradékot kapott az illető állampolgár, akkor most, hivatalból a megállapított  kárpótlási összeg 10%-át kiegészítésként megkapja. Ezért semmilyen külön igényt benyújtani nem kell!

Bővebb felvilágosítást és információt a kárpótlási problémákkal, az RMDSZ csíkszeredai Ügyfélszolgálati Irodája szolgáltat.

Cím: 4100, Csíkszereda, M. Eminescu út 2/A szám, Tel/fax: 066/171 211 vagy 066/115 710. Ügyfélfogadás naponta 9 – 15 óra között.

Amennyiben a megyei/területi szervezetek úgy gondolják, hogy a megyéjükben, illetve a területen vannak igénylők, vegyék fel a kapcsolatot a fent megadott címen vagy telefonszámon.

Az RMDSZ Gazdasági Főosztálya elkezdte a tárgyalásokat az adatlapok hozzáférhetőségének megkönnyítésére.

 

            A csíkszeredai Gazdasági Iroda vezetője: