1997. augusztus 12., kedd V. évfolyam, 1089. szám

***      Augusztus 11-én a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal (NKVH) Tokay György kisebbségvédelmi miniszter kézjegyével ellátott Közleményben foglalt állást a Helyhatósági törvény módosításának a többnyelvő feliratokra vonatkozó rendelkezései kapcsán a kormányt érő támadások, illetve kormányellenes hangulatkeltés ügyében. Tokay György mesterségesnek és károsnak ítéli meg a kormányellenes kampányt e kérdésben, és fölöttébb megkérdőjelezhetőnek azt, hogy azok a politikusok és sajtószervek, akik az európai és euroatlanti betagolódás híveinek és előmozdítóinak nevezik magukat, a nemzetközi szabványokhoz való igazodás eme alapvető vonatkozását úgy igyekeznek beállítani, mint a román nép nemzeti léte ellen irányuló merényletet, nemzeti veszélyt, világszerte példátlan, sohasem tapasztalt jelenséget. Holott számos ország mindennapos gyakorlata a többnyelvő feliratozást illetően – kezdve a velünk szomszédos Moldovai Köztársasággal, Jugoszláviával, Ukrajnával, Magyarországgal, és folytatva a sort, a teljesség igénye nélkül, Spanyolországgal, Hollandiával, Németországgal, Ausztriával, Olaszországgal, Franciaországgal, Finnországgal, Nagy-Britanniával – egyformán bizonyítja, hogy ez a veszedelem a képzelet szüleménye. Számos nemzetközi dokumentum előírja a nemzeti kisebbségek anyanyelvének szabad használatát, beleértve a közérdekő feliratozást is e nyelveken, az állam hivatalos nyelve mellett – mutat rá az NKVH Közleménye, és emlékeztet arra, hogy egy volt kommunista közép-európai ország egyebek között éppen azért esett ki a NATO-csatlakozás első köréből, mert megtagadta nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítését az emberi és kisebbségi jogok terén, különösen ami az anyanyelvhasználatot illeti.

Miután rámutat arra, hogy Románia lakosságának 10%-a az országban élő 17 nemzeti kisebbséghez tartozónak vallotta magát, és hogy az Alkotmány szavatolja a kisebbségek jogát etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzésére, fejlesztésére és kifejezésére, a dokumentum hangsúlyozza, hogy az “Erdélynek a kormány cinkosságával történő elmagyarosítására”, az “Osztrák-Magyar Monarchia korabeli elnevezések visszaállítására”, az “RMDSZ-nek tett engedményekre” vonatkozó állításokat az ET Kisebbségvédelmi Keretegyezménye válaszolja meg, amelyet 1995. február 1-én egy másik kormánykoalíció írt alá, és Románia Parlamentje 1995. május 4-én ratifikált. Románia Alkotmánya – szögezi le végezetül a dokumentum – előírja, hogy “a Parlament által a törvénynek megfelelően ratifikált szerződések a hazai jog részét képezik”.

 

***      A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) Felvételi Tájékoztató és Adatgyőjtő Irodája a következő információkat közli a Babeő-Bolyai Tudományegyetemre 1997 őszén felvételizni szándékozók számára:

A felvételihez szükséges iratok:

– érettségi bizonyítvány

– őrlap az egyetemről

– 3 drb. személyi igazolvány (buletin) típusú fénykép

– születési igazolvány hitelesített másolata

– személyi igazolvány (buletin)

– orvosi bizonyítvány (adeverinőő medicalő)

– dosszié (dosar plic)

– halotti bizonyítvány, házasságlevél (árva, illetve házas jelöltek esetében)

– beiratkozási díj (karonként változik) az ország bármely postahivatalában befizethető a következő bankszámlára: 50194305849 – Universitatea Babeő-Bolyai, deschis la BNR Trezoreria României. Lefizetéskor meg kell nevezni az illető kart.

  1. augusztus 15-től a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Felvételi tájékoztató irodát mőködtet. Információkat lehet kérni a 064/196561 és 064/195700 telefonszámokon, valamint személyesen, illetve levélben az Avram Iancu utca 21. szám alatti irodából.