1997. április 4., péntek V. évfolyam, 1001. szám

*** Az RMDSZ Maros megyei szervezete mély megrendüléssel és fájdalommal közli, hogy 1997. április 4-én, Zonda Attila megyei elnök elhunyt.

Zonda Attila 1950. augusztus 2-án született Marosvásárhelyen. Édesapja kereskedô, édesanyja tisztviselô volt.

Harmadik elemitôl zeneiskolába járt, majd a Bolyai Farkas Líceumba felvételizett, ahol humán szakon 1969-ben érettségizett. Ugyanez év ôszén sikerrel felvételizett a marosvásárhelyi Pedagógiai Fôiskola Zene szakán, ahol többek között Szász Károly, Kozma Mátyás, Birtalan József voltak tanárai. Itt szerzett diplomájával 1972-tôl – kisebb megszakítással – 18 évig a máramarosi Hosszúmezô községben zenetanárként dolgozott, és nemcsak a község, hanem a tágabb környezet, Máramarossziget, Nagybánya zenei és kulturális életének aktív alakítója volt. Véglegesítô, majd szaktanári második fokozati vizsga után 1986-ban a kolozsvári Gh. Dima Zeneakadémián megvédi zeneesztétika-filozófia tematikájú elsô fokozati szakdolgozatát.

  1. decemberében alapító tagja a Máramarosszigeti RMDSZ-nek, majd 1990. január 13-án a Gutinon túli területi szervezet elnökeként részt vesz a marosvásárhelyi, február 18-án pedig a sepsiszentgyörgyi országos RMDSZ-találkozókon. Ez utóbbin beválasztják az RMDSZ Ideiglenes Országos Vezetésébe. Az RMDSZ elsô, nagyváradi kongresszusa beválasztja az országos vezetôségbe, ügyvezetô-szervezôi minôségben, országos alelnöki hatáskörrel, majd a májusi parlamenti választásokra az RMDSZ országos kampányfônökévé nevezik ki. 1990. május 20-tól 1992. október 16-ig – az elsô törvényhozási ciklusban – a máramarosi magyarság parlamenti képviselôje. A Képviselôház tanügyi szakbizottságában tevékenykedik, majd a szövetség parlamenti csoportjának jóváhagyásával az RMDSZ központi sajtó- és propagandatevékenységének vezetésével bízzák meg.

1992-ben hazaköltözik Marosvásárhelyre, és ugyanaz év novemberében, a Maros megyei szervezet tisztújító közgyûlésén a Maros megyei RMDSZ politikai alelnökévé választják. A társszervezetekkel való kapcsolattartás, az elnökség és a választmány politikai döntéseinek elôkészítése, a szervezet sajtó- és propagandatevékenységének megszervezése a feladata, szerkeszti az RMDSZ Hírmondót, a Maros megyei szervezet havonta megjelenô kiadványát. 1994-tôl az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének elnökévé választják, majd újraválasztják. Ebben a minôségében kitartóan szervezte a megyei RMDSZ tevékenységét.

Áldozatos munkájának a korai halál vetett véget. Elhunytával súlyos veszteség érte a Maros megyei RMDSZ-t, egész szövetségünket, a romániai magyarságot.

*** A New York-i székhelyû magyar emberjogi alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation) meghívására Markó Béla szövetségi elnök április 7–16-a között az Egyesült Államokba látogat, ahol az amerikai kormányzati hivatalok képviselôivel, valamint kongresszusi és szenátusi tagokkal találkozik, illetve a washingtoni és a New York-i magyar közösségeknek tart elôadást.