1996. szeptember 5., csütörtök IV. évfolyam, 860. szám

***                                                                                   KÖZLEMÉNY

 

A magyar-magyar csúcstalálkozó résztvevői 1996. szeptember 4-én Pápán a Református Kollégiumban közös tanácskozást tartottak.

Az 1996. július 5–i I. Magyar-Magyar Csúcstalálkozón elfogadott Közös Nyilatkozat elveiből kiindulva elemezték az eltelt időszak eseményeit.

Az 1996. július 5-én aláírt Közös Nyilatkozat 11. pontja értelmében a résztvevők megerősítik azt a szándékukat, hogy még az idén találkoznak és a konzultáció intézményesítése céljából koordinációs munkabizottságokat hoztak létre.

A magyar-magyar csúcs bizottságot hoz létre, mely elemzést készít az eddig aláírt alapszerződések hatásáról. A vizsgálat kiterjed arra:

– hogyan alakult az adott országban a magyarság helyzete,

– miként változott az aláíró országok viszonya,

– milyen módon befolyásolta az a térség stabilitását.

A magyar-magyar csúcs az elemzés alapján ajánlásokat készít az esetleg szükséges teendőkről a nemzetközi pártszövetségek, a parlamentek és az érintett kormányok részére.

Továbbá szakértői munkacsoportot hoz létre, melynek feladata a határon túli magyar közösségek igényeinek és az előremutató európai gyakorlatnak megfelelő autonómiakoncepciók egyeztetése. A kidolgozott elveket a magyar-magyar csúcs résztvevői összehangoltan képviselik.

 

Pápa, 1996. szeptember 4.

 

                                                                                                                A résztvevő pártok, szervezetek nevében: 17 aláírás,

                                                                                                                köztük a Markó Béláé, az RMDSZ szövetségi elnökéé.

 

Az RMDSZ-küldöttség tagjai voltak Pápán: Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Dézsi Zoltán SZKT-elnök, Kötő József ügyvezető alelnök, valamint Markó Attila és Székely István szakértők.

 

***               A Tájékozató következő száma hétfőn, szeptember 9-én jelenik meg.