1996

1996. szeptember 4., szerda IV. évfolyam, 859. szám

***               Az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezete Kézdivásárhelyen és a széki településeken szervezett aláírásgyőjtést Frunda György államelnökké való jelölése támogatására. A tíznapos akció sikeresen zárult, az RMDSZ elnökjelöltjének támogatására 6.141 aláírás győlt össze, amelyeket el is juttatták az RMDSZ Ügyvezető Elnökségéhez. A Kézdivásárhelyi Városi Szervezet köszönetet mond mindazoknak, akik aláírásukkal támogatták az RMDSZ államelnökjelöltjét, valamint azoknak is, akik az aláírásgyőjtésben közremőködtek.

 

***               1996. szeptember 3-án, az RMDSZ Máramaros Megyei Szervezetének küldöttgyőlése (jelölőgyőlés) véglegesítette az RMDSZ megyei képviselő- és szenátorjelöltjeinek listáját. A tíz jelölt közül a képviselői listán az első helyre Böndi Gyöngyike nagybányai közgazdászt sorolták, mögötte második helyre került Mazalik Alfréd máramarosszigeti tanár, jelenlegi képviselő. A szenátorjelöltek listáján az öt elfogadott pályázat közül az első helyre Olajos Pál nagybányai közgazdász került, mögötte Jablonoczky András építészmérnök a második.

A küldöttgyőlésen Markó Béla szövetségi elnök megbízásából megfigyelőként jelen volt Nagy Zsolt, az RMDSZ ifjúságügyi alelnöke.

 

***               Szeptember 2-án, a Parlament őszi ülésszakának első napján megválasztották a két Házbizottság tagjait. Az RMDSZ szenátusi, illetve képviselőházi frakciójának jelöltjét, Kozsokár Gábort, illetve Kónya-Hamar Sándort újraválasztották korábban is betöltött házbizottsági titkári funkciójába.

 

***               A Képviselőházban szeptember 3-án ismét vitára került a Btk módosítására vonatkozó törvénytervezet. Az RMDSZ álláspontját a kétszer már visszutasított és most voltaképpen változatlan formában immár harmadszor a Ház elé kerülő indítványról (többek között az ún. „Zászló- és himnusztörvényről”) Székely Ervin Bihar megyei képviselő fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy a módosításokkal, az új büntetendő cselekmények megfogalmazásával, az indítvány elfogadásával nemhogy közelebb kerülnénk az európai jogrendhez, hanem Európában egyedülálló megtorló intézkedéseket, súlyos büntetéseket foglalnánk törvénybe. Nem a büntetések időtartamának növelése a visszatartó erő, nem ez szolgálja leghatásosabban a bőnözésmegelőzést (hiszen a bíróságok eddig sem rótták ki a törvényesen kimérhető  legsúlyosabb büntetéseket), hanem annak tudatosítása a törvény előírásai és a joggyakorlat által, hogy semmilyen bőncselekmény nem marad büntetlenül. Kijelentette, hogy az RMDSZ képviselőházi csoportja a tervezet ellen fog szavazni.

 

***               A Királyhágómelléki Református Egyházkerület augusztus 30–31-én, fennállásának 75. évfordulója alkalmából és a III. Magyar Református Világtalálkozó eseményeinek befejezéseképpen rendkívüli ünnepi közgyőlést tartott Nagyváradon. A közgyőlés résztvevői, valamint az augusztus 31-én a Lórántffy Zsuzsánna Református Leányiskolánál, illetve az Egyházkerület Székházánál – a Királyhágómelléki Református Egyházkerület két elkobzott ingatlanánál – tett jelképes zarándoklat résztvevői 1996. augusztus 31-én közzétett Állásfoglalásban kérik a román és a magyar kormányt, hogy az alapszerződés eredeti szövegtervezete szerint kössenek megállapodást az egyházi és közösségi javak visszajuttatása, illetve – indokolt esetben – az értük fizetendő méltányos kárpótlás tárgyában. A közgyőlés és a zarándoklat résztvevői egyöntetően támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a román-magyar alapszerződés tárgyában elfoglalt álláspontját.