1996. szeptember 18., szerda IV. évfolyam, 868. szám

***               Szerdán, szeptember 18-án, Markó Béla szövetségi elnök az RMDSZ bukaresti székházában fogadta a Katalán Demokrata Unió küldöttségét, amely az RMDSZ meghívására háromnapos látogatást tesz Romániában. A katalán küldöttséget Josep A. Duran i Lleida, a KDU elnöke vezeti, tagjai Eugeni Pérez-Moreno Pallares szóvívő, a KDU Kormányzó Bizottságának Kommunikációs ügyekkel megbízott titkára és Marta Castellet Torrentes asszony, a KDU elnökének nemzetközi titkára.

Az RMDSZ részéről a találkozón részt vettek Takács Csaba ügyvezető elnök, kampányigazgató, Frunda György szenátor, az RMDSZ államelnök-jelöltje, Szabó Károly szenátor, a szenátusi frakció alelnöke, valamint Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa és Frunda György választási kampányfelelőse.

Jelen volt  Enrique E. Yturriaga Saldanha, a bukaresti spanyol nagykövetség első titkára.

A megbeszélés során Markó Béla bemutatta a katalán vendégeknek a romániai magyarság érdekvédelmi szervezetét, az RMDSZ politikai célkitőzéseit, programjának fő irányvonalait, a szövetség autonómiakoncepcióját, és válaszolt a vendégek által feltett, a romániai aktuálpolitikai helyzettel kapcsolatos kérdésekre. A vendégek elmondták, miképpen mőködik Spanyolországban a politikai autonómia, a katalán önkormányzat.

A Katalán Demokrata Unió küldöttsége Markó Béla szövetségi elnökkel és Takács Csaba ügyvezető elnökkel együtt még ugyanaznap délelőtt Kovászna megyei látogatásra utazott, amelynek során Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen találkoznak a megye és a két város vezetőivel, RMDSZ-vezetőkkel és önkormányzati tisztségviselőkkel.

 

***               Kedden, szeptember 17-én, a Képviselőházban Birtalan Ákos Kovászna megyei képviselő a napirend előtti felszólalások során tiltakozó nyilatkozatot olvasott fel, amelyben elítélte a Kovászna megyei főtanfelügyelő törvénytelen eljárását, amellyel hatáskörét túllépve, Baka Mátyás igazgató helyett más személyt nevezett ki a kézdivásárhelyi Bod Péter tanítóképző élére. Kérte, hogy a tanügyminiszter hatálytalanítsa a törvénytelen döntést és vonja felelősségre a főtanfelügyelőt.

 

***               Ugyanaznap, szeptember 17-én, a Képviselőházban a napirend előtti felszólalások során Borbély László Maros megyei képviselő az európai integrációval kapcsolatban tett politikai nyilatkozatot. Rámutatott arra, hogy a hatalom képviselői egymást túllicitálják a nyilatkozatokban, amikor azonban konkrét cselekvésről van szó, vége-hossza nincs a magyarázgatásoknak, az arra irányuló kísérleteknek, hogy félrevezessék az Európai Unió vezetőit. Ez a próbálkozás eleve kudarcra van ítélve. A kormány nem konzultált az EU-kérdőívekre adandó válaszokat illetően az Európai Unió és a Román Parlament Vegyesbizottságának tagjaival, nem meglepő tehát, hogy az EU a válaszokat nem találta kielégítőnek és újabb kérdésekre kér világos választ – mondotta Borbély László, majd emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ a politikai pártokhoz szóló ajánlatával egy 21 törvényből álló tervezetcsomagot javasolt elsődleges megvitatásra és elfogadásra, és kérte a Házbizottságot, hasson oda, hogy a kormány bocsássa a törvényhozás tagjainak rendelkezésére mind a kérdéseket, mind pedig az azokra adott válaszokat.

 

***               Török Ernő Brassó megyei képviselő egy korábbi, többek között a magyar iskolanevekkel kapcsolatos interpellációjára válaszolt szeptember 16-án Liviu Maior oktatásügyi miniszter a Képviselőház plénumán. Kifejtette, hogy a gimnáziumok elnevezése a megyei tanfelügyelőségek hatáskörébe tartozik, másfelől mint történészt “nem zavarja”, hogy egy iskola Apáczai Csere János nevét viselje. Megígérte, hogy megbeszélést folytat a Brassó megyei tanfelügyelőséggel, és magyarázatot kér arra, miért nem nevezték el a szóbanforgó iskolát a XVII. század e tudósáról, “aki mellesleg korrekt módon viszonyult a románsághoz”.

 

                                                                                    Választási hírek:

 

***               Az RMDSZ Kolozs Megyei Ügyvezető Tanácsa és a megyei kampánystáb szeptember 17-én a választási kampány mőszaki-szervezési kérdéseiről tartott tanácskozást, és hozott operatív döntéseket.

 

***               A Szeben megyei RMDSZ-szervezet választmánya szeptember 11-i ülésén teljes, a területi reprezentativitást figyelembe vevő jelöltlistát állított össze, amelyre a kiskapusiak szeptember 17-én nevezték meg jelöltjüket. Óvás nem volt, így a lista véglegesítésére a Választmány szeptember 19-i ülésén kerül sor.

 

***               Déván szerdán, szeptember 18-án, véglegesítik az RMDSZ Hunyad megyei választási kampánytervét.