1996

1996. október 3., csütörtök IV. évfolyam, 879. szám

***      Élénk érdeklődés mellett rendezték meg október 2-án, szerdán este a Román Írószövetség bukaresti székházában Frunda György, az RMDSZ elnökjelöltje és a román értelmiségiek találkozóját. A találkozó moderátora Szász János Bukarestben élő magyar író volt. A vendéget Laurenőiu Ulici, az Írószövetség elnöke köszöntötte.

A végig élénk, baráti hangú eszmecserén jelen volt többek között Alexandru Paleologu szenátor, volt párizsi nagykövet, irodalomtörténész, Lucian Pintilie filmrendező, Gabriel Andreescu szociológus, a Román Helsinki Bizottság társelnöke, ismert emberjogi aktivista, Mariana Celac építész, a PSZP vezetőségi tagja, Iosif Naghiu drámaíró, Victor Neuman, akinek a napokban jelent meg könyve a romániai zsidókról. Jelen volt továbbá, Gálfalvi Zsolt, A Hét főszerkesztője, a romániai magyar Pen Klub elnöke, a bukaresti magyar szellemi élet több más személyisége, az RMDSZ parlamenti képviseletének több tagja. Képviseltette magát az EU bukaresti missziója, az amerikai és a magyar nagykövetség is.

Miután Frunda György ismertette választási programját, több román író, publicista, közéleti személyiség üdvözölte a döntést, hogy az RMDSZ saját jelöltet állított az elnökválasztásra Frunda György személyében, akinek parlamenti és Európa Tanácsbeli munkásságáról többen is elismerően nyilatkoztak. Alexandru Paleologu úgy fogalmazott, hogy a románok és a magyarok a térségben „barátságra vannak ítélve”, érdekeik közösek. Elismerően szólt arról a munkáról, amelyet magyar kollégái fejtenek ki a Szenátusban a törvények javításáért. Sokan tettek fel kérdést Frunda Györgynek arról, mit tenne elnökként a román-magyar megbékélésért, együttélésért, a kultúráért. Frunda György a hazai kultúra sokszínőségének értékét hangsúlyozta, arra szólította hallgatóságát, hogy ezt azéppen sokszínőségében páratlanul szép mezei virágcsokrot óvják, ápolják, és kérte az értelmiség segítségét a közös problémák megoldásához, hangoztatva azt a felelősséget, különleges szerepet, amely az értelmiség osztályrésze.

A résztvevők között – kellemes meglepetésként – kisorsolták az RMDSZ- államfőjelölt szemüveges kabala-oroszlánjának, „Oroszlánszívő Gyurinak” több példányát. A találkozó baráti hangulatú fogadással ért véget.

 

***      Csütörtökön, október 3-án, az RMDSZ bukaresti székházában sajtóértékezletet tartottak. Ezúttal a házigazda szerepét Szabó Károly szenátor, a szenátusi frakció alelnöke látta el, mellette Vida Gyula képviselőházi frakcióvezető, Hosszú Zoltán szenátor és – kissé később érkezve – Tokay György képviselő vett részt a találkozón.

Szabó Károly bevezetőjében az aktuális politikai eseményeket-történéseket vette számba, az RMDSZ szemszögéből szemlélve. Szólt a szövetség választási kampányának kibontakoztatásáról, s ezen belül Frunda György államelnökjelölt kampányáról, az EDU 1-es számú bizottsága bukaresti ülésének határozatairól, a törvényhozás, különösen a Szenátus munkájáról, amelyre erősen rányomja bélyegét a magára maradt kormánypárt választási kampányjellegő, populista szabályzatok kierőszakolására irányuló ügyködése. Bírálta ugyanakkor az RMDSZ kampányát törvénytelen rendelkezésekkel, utasításokkal megnehezítő próbálkozásokat, a törvénytelen kísérletet arra, hogy az RMDSZ-től megvonják érdekvédelmi szervezetünket politikai tevékenységéért, 39 tagú parlamenti csoportja jogán is megillető állami szubvenciót. Vida Gyula a képviselőházi frakció négyéves tevékenységének sommás mérlegét vonta meg, annak a komoly munkának a mérlegét, amely beszédesen bizonyítja, hogy az RMDSZ nem csupán a kisebbségi kérdés megoldását szorgalmazta, hanem – ebben a törvényhozási ciklusban több mint 2.500 törvénykezdeményezést, módosító javaslatot nyújtott be az RMDSZ! – a gazdasági, társadalmi és politikai élet valamennyi területét szabályozó törvények megalkotásából is kivette részét. És erről tanúskodik az is, hogy szenátoraink, képviselőink hozzáértését, szakmai kompetenciáját még politikai ellenfeleink is elismerik. Hosszú Zoltán az RMDSZ politizálását, választási kampányát gáncsoló intézkedéseket bírálta, és kilátásba helyezte, hogy ha a Vőcőroiu-kormány nem tartja tiszteletben saját, a Hivatalos Közlönyben közölt Határozatát az RMDSZ állami szubvencionálására vonatkozóan, illetve ha megszegi a politikai pártok törvényének vonatkozó előírásait, az RMDSZ szponzorokhoz kényszerül fordulni, sőt, amint Szabó Károly szenátor hozzátette: be is pereli a kormányt. Szóba került a „telefonos közvéleménykutatás” botránya, amelyről Szabó Károly szenátor megjegyezte, hogy illusztris példája a kormánypárt amorális magatartásának, és nem kételkedik benne, hogy ha a mostani nem, de a választások utáni kormányzat törvényesen eljár majd a vétkesekkel szemben. Ami a botrányos akciót felfedő újságírók védelmét illeti, az RMDSZ természetesen kiáll majd értük, a sajtóértekezleten jelen lévő jogász-szenátor, Hosszú Zoltán pedig máris felajánlotta ügyvédi szolgálatait, honorárium nélkül.

A sajtóértekezleten a jelenlevő újságíróknak kiosztották az RMDSZ képviselőházi frakciójának Nyilatkozatát a román-magyar alapszerződés ratifikálásával kapcsolatban, amit a Képviselőház csütörtöki, október 3-i plénumán Vida Gyula frakcióvezető olvasott fel, megindokolva az RMDSZ-frakció álláspontját az alapszerződés ratifikálásának tárgyában.