1996

1996. november 13. szerda IV. évfolyam, 908. szám

***                                                           FELHÍVÁS

 

Az 1996. november 3-i választások fordulópontot jelentettek Románia állampolgárainak életében. A demokratikus ellenzék győzelmével lehetségessé vált a tényleges gazdasági-társadalmi-politikai átalakulás megvalósítása.

A Romániában élő nemzeti kisebbségek jogos törekvéseinek érvényesítése alapvetően az ország demokratizálódásától függ.

A romániai magyar nemzeti közösség a választásokon való nagyszámú részvétellel kifejezte a változás iránti igényét, érdekképviseleti szervezetének, az RMDSZ-nek biztosította a megfelelő súlyú jelenlétet a törvényhozásban, a beleszólás jogát és lehetőségét saját sorsunk alakulásába.

De a választások még nem értek véget. A Parlament és a kormány összetétele mellett nem mindegy, hogy az állam legmagasabb tisztségét, az államelnöki tisztet ki tölti be. Tőlünk is függ, ki győz november 17-én az államelnöki tisztségért folyó küzdelem második fordulójában: az a személy, akinek sikerült álszociális és álhazafias szólamokkal hét évig megakadályoznia az ország természetes fejlődését, haladását a civilizált, demokratikus jogállamiság felé, vagy az, akinek a demokrácia szabályai, az emberi jogok, a nemzetközi dokumentumok nem üres szólamok csupán, nemcsak a kirakatpolitika díszei, hanem erkölcsi és politikai kötelezettségek.

November 17-én szavazzon a demokratikus ellenzék által közösen támogatott jelöltre, Emil constantinescura!

 

               Markó Béla                                                 Takács Csaba

            szövetségi elnök                                             ügyvezető elnök, kampányigazgató

 

***      Tőkés László királyhágómelléki református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke és Tempfli József római katolikus megyéspüspök, akik közös szolgálati körúton vesznek részt Németországban, Kölnből 1996. november 12-én keltezett Üzenet haza címő levelükben arra szólítják fel egyházaik hívőit, a romániai magyarságot, hogy szavazzanak a demokratikus ellenzék közös elnökjelöltjére, Emil Constantinescura.

„Megdöbbenéssel értesültünk arról a Szenátusban útjára indított diverziókísérletről, mely az ortodox testvéregyház mesterséges megosztása révén akarja rossz irányba befolyásolni a választásokat. Másfelől szomorúan tapasztaljuk, hogy a bukott hatalom egyes körei és képviselői újból magyarellenes hangulatkeltéssel igyekeznek félrevezetni a román választókat. Alaptalan propagandafogásnak tartjuk az újraválasztásáért küzdő Ion Iliescu elnök vádaskodását, mely szerint az RMDSZ-nek tett esetleges engedmények Románia biztonságát veszélyeztetik – hangzik az üzenet. Az Anyaszentegyház „őrállói” hivatásának és békéltető szolgálatának értelmében elítéljük azokat a módszereket és próbálkozásokat, melyek a választópolgárok megtévesztésével és megosztásával, egyházi ellentétek és etnikai feszültségek szításával akarják meghiúsítani a társadalmi változásokat és elgáncsolni a román demokratikus ellenzék közös elnökjelöltjét.”

A két püspök a továbbiakban hangoztatja: „Teljes mértékben egyetértünk az RMDSZ vezetőségének azon álláspontjával, hogy nekünk a változásra kell szavaznunk. A november 3-i első fordulóban beállott demokratikus változás csak abban az esetben teljesedhet ki, ha az ellenzék jelöltjére, Emil Constantinescura adjuk szavazatunkat.”

„Országunk, egész társadalmunk és romániai magyarságunk jövője iránti felelősséggel, népünk iránti féltő szeretettel üzenjük haza, hogy szavazzatok a román demokratikus ellenzék közös elnökjelöltjére” – hangzik az üzenet, s a két püspök azt is közli, bárhová is szólítja őket szolgálati kötelességük, vasárnap mindenképpen elmennek szavazni a bonni román nagykövetségre.

„Isten áldása legyen Egyházainkon, országunk népén, romániai magyarságunkon! A román-magyar megbékélés váljék valósággá!” – fejeződik be Tőkés László és Tempfli József püspökök üzenete Németországból.