1996. november 12., kedd IV. évfolyam, 907. szám

***                                               PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Illyés Közalapítvány újabb pályázati lehetőséget hirdet ifjúsági szervezetek (szerveződések) számára. A pályázat célja: a romániai magyar közösségfejlesztés, ifjúsági vezetőképzés, kulturális és mővészi programok, valamint szabadidős tevékenységek támogatása; az ifjúsági szervezetek mőködésének támogatása; kutatások, felmérések támogatása. A Közalapítvány a rendelkezésére álló keretből negyedévenkénti elbírálások útján támogatja a romániai magyar ifjúságot.

A pályázati őrlap, útmutatóval együtt az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának Ifjúsági Szaktestületétől igényelhető, a következő címen: 3400 Cluj, Str. Avram Iancu 21, tel./fax: 064-196561, 195700. A pályázatok beküldési határideje 1996. november 30. Csak teljes, minden melléklettel ellátott pályázat kerül elbírálásra.

 

***      1996. november 10-én, Nyárádszentmárton unitárius közössége Varga Sándor Zoltán lelkipásztor szervezésében ünnepelte a honfoglalás 1100. évfordulóját. A 725 éves, kazettás mennyezető mőemléktemplomban az ökumenikus istentisztelet keretében igét hirdetett Kiss Dénes, székelyszentistváni református lelkész, beszédet mondott Balázs Imre, nyárádremetei plébános, Szabó György Pál, a Maros megyei EMKE elnöke. Az emlékmősorban felléptek Széllyes Ferenc, Mózes Erzsébet, Ferenczy István, Győrffy András, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar tagozatának mővészei – utóbbi kettő István honalapító, országépítő királyunkat idézve meg. Millecentenáriumi emléktáblát avattak a templom falán, majd sor került az EMKE millecentenáriumi, történelmi címereket bemutató vándorkiállításának megnyitására. Ezúttal Sándor János népmővész fafaragásait tekinthette meg a közönség. A kiállítást dr. Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi alelnöke nyitotta meg.