1996. március 6., szerda IV. évfolyam, 733. szám

*** 1996. március 5-én, kedden együttes ülést tartott az RMDSZ szenátusi és képviselôházi csoportja. Az ülés napirendjén a Hungária Közalapítvány Ellenőrző Testületébe való jelöléssel kapcsolatos kérdések megvitatása szerepelt. A közös frakciógyőlés résztvevői hosszas vita után többségi szavazattal magukévá tették Markó Béla szövetségi elnöknek a kérdésben a Magyar Országgyőlés elnökéhez intézett levelében foglaltakat.

*** Kedden, március 5-én került sor az ÜE e heti ülésére, amelynek elején Takács Csaba ügyvezető elnök üdvözölte a testület új tagját, Béres Andrást, aki március elsejétől megbízott ügyvezető alelnöki jogkörrel az Oktatási Főosztályt vezeti. Döntés született arról, hogy az oktatási alelnök az SZKT általi megerősítése után két héttel bemutatja az Ügyvezető Elnökségnek az oktatási kérdésekre vonatkozó részletes programját.

Az alelnökök operatív beszámolói után az ÜE elemezte a Szövetségi Egyeztető Tanács elmúlt hét végi ülésének döntéseiből következő tennivalóit.

Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott az e hét végén Csíkszeredában sorra kerülő SZKT napirendjén szereplő kérdésekkel, különös tekintettel azokra a pontokra, amelyek keretében a testület tagjai tartanak előterjesztést: a belső választások szabályozása, az SZKT Mőködési Szabályzatának módosítása, a Mezőgazdasági Főosztály létrehozása, a szövetség idei költségvetésének alapelvei, az Országos Kampánystáb beszámolója, az új Párttörvény elemzése, az RMDSZ privatizációs tájékoztató és mozgósító tevékenysége.

*** Az Ügyvezető Elnökség tagjai 1996. március 5-én lerótták kegyeletüket a napokban Kolozsváron elhunyt dr. Kós Károly néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja ravatalánál, és részt vettek a romániai magyar tudományos élet kiemelkedő személyisége gyászszertartásán.

*** Az RMDSZ Bihar megyei szervezete Mit ér az ember, ha magyar a mai Szlovákiában? címmel Polgári Fórumot szervez 1996. március 8-án, délután 17 órai kezdettel, a szervezet Teleki (Ion Antonescu) utcai székházában. A fórum meghívottai a szlovákiai Magyar Polgári Párt országos tisztségviselői ­Solymos József alelnök, Gyurovszky László szóvivő és Halász György, Kassa város járási elnöke. A rendezvényre, amelyen a mi helyzetünkkel és harcunkkal sok hasonlatosságot mutató szlovákiai magyarság kisebbségi helyzetéről, küzdelméről lesz szó, minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők.

Ugyancsak kedden, a Gazdasági és Társadalmi Tanács létrehozására és mőködésére vonatkozó törvénytervezet vitája során Szabó Károly szenátor fejtette ki az RMDSZ-frakció véleményét: nem sok értelme van a testület létrehozásának mindaddig, amíg a kormány ilyen nagymértékben kézben tartja a gazdaságirányítás eszközeit, s a tervezet szemmel látható célja, hogy a Parlament törvényhozó és ellenőrző hatáskörének további szeleteit utalja át a létrehozandó testület hatáskörébe. Utóbb, a csütörtöki ülésen folytatott vita után, a tervezetet visszautalták a szakbizottsághoz.