1996. március 5., kedd IV. évfolyam, 732. szám

*** Teodor Melešcanu meghívására az RMDSZ küldöttsége 1996. március 4-én délután találkozott a külügyminiszterrel és munkatársaival. Az RMDSZ részéről jelen voltak Markó Béla szövetségi elnök, Szabó Károly szenátusi és Vida Gyula képviselőházi frakcióvezető, valamint Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

A találkozón konzultációra került sor a román-magyar alapszerződésről, a megbékélési dokumentumokkal kapcsolatos tárgyalásokról, illetve más kérdésekről.

Az RMDSZ elnöke kifejtette, hogy szövetségünk álláspontja az alapszerződés kérdésében változatlan. Véleményünk szerint az alapszerződés úgy járulhat hozzá a két ország viszonyának a javulásához, ha tartalmazza a romániai magyarság helyzetének rendezéséhez szükséges elveket és megoldásokat, beleértve az ET 1201-es Ajánlását. Ugyanakkor az RMDSZ küldöttei rámutattak arra, hogy a valóságban – sem a kormány sem a törvényhozás részéről – nem tapasztalható szándék a romániai magyarság helyzetének a megoldására. Példaként hozták fel, hogy miközben a román-magyar alapszerződésről folytak tárgyalások, egy, az eddiginél rosszabb Tanügyi törvényt fogadott el a román Parlament, az elmúlt napokban pedig visszautasított egy olyan – a helyi közigazgatásban a kisebbségek nyelvének használatával kapcsolatos – módosító javaslatot, amely a román Parlament által ratifikált Kisebbségi Keretegyezmény szellemében született. Szóba került még a Helyi Autonómia Európai Chartája és a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, amelyeket az RMDSZ képviselői szerint minél hamarabb ratifikálni kellene. Az RMDSZ képviselői ismét felvetették, hogy sürgősen ki kellene alakítani egy megoldást kereső, intézményesített dialógusformát a romániai magyarság képviselői, valamint a román kormány, az elnöki hivatal és más döntéshozó szervek között.

*** Szombaton, 1996. március 2-án Székelyudvarhelyen tartotta Rendkívüli Küldöttgyőlését a Romániai Magyar Ifjúsági Tanács (MIT). Az ülésen az Állampolgár Menedzser Egylet, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület, az Országos Magyar Diákszövetség, a Romániai Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége küldöttei, valamint Ráduly Róbert, a MIT elnöke, Lőrincz Csaba és Nagy Pál MIT elnökségi tagok és Nagy Zsolt, az RMDSZ ifjúsági alelnöke voltak jelen. Az ülés elején a MIT rövidtávú mőködésével kapcsolatos kérdésekben döntöttek a küldöttek: a MIT vállalja a romániai magyar fiatalok és a Századvég Politikai Iskola közötti közvetítést; a MIT sem a Magyar Ifjúsági Világszövetségnek, sem a Magyar Ifjúsági Hálónak nem kíván tagja lenni; a Tanács 12 pontos nyilatkozatot tesz közzé március 15-én.

Ezek után a küldöttek elemezték a MIT-frakció tevékenységét az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsában, elfogadták a MIT SZKT- és SZET-képviselőire vonatkozó új felelősségvállalási keretet, véleményezték a MIT-frakció Mőködési Szabályzat-tervezetét és a lemondott, illetve visszahívott SZKT-képviselők helyére megerősítették Makkai Bencét, Füstös Makár Istvánt és Jakab Lászlót.

A továbbiakban a Küldöttgyőlés a romániai magyar ifjúságot érintő oktatási kérdéseket vitatta meg. E napirendi pontnál meghívottként jelen volt Asztalos Ferenc képviselő, a Képviselőház oktatási szakbizottságának alelnöke is, aki ismertette az utóbbi hónapok fejleményeit a romániai oktatás terén.

Ezek után a küldöttek elfogadták a MIT Oktatási Bizottságának rövid távú célkitőzéseit, melyek a következők: “Pályaválasztási Tanácsadás” illetve a “0. Év Előkészítő Kollégium” program-tervezetek elkészítése, valamint a román Tanügyi törvény alkalmazását célzó 38 rendszabály elemzése. A Küldöttgyőlés témagazdaként Kali Zoltánt, Antal Attilát és Borboly Csabát kérte fel.

Ezt követően a küldöttek elfogadták a Tagfelvételi és Tagellenőrző Bizottság, illetve a Mővelődési Bizottság létrehozását, melyek tagjai Nagy Zsolt, Juhász Péter és Vajna B. László, illetve Kádár Annamária, Csucsi A. Róbert és Sütő Dániel. Ugyanakkor elvi döntés született a MIT Ifjúságpolitikai, valamint Gazdasági Bizottságainak megalakulásáról.

Az ülés az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma mellett mőködő Ifjúsági Szaktestület támogatási kerete kapcsán kialakult helyzet ismertetésével és elemzésével zárult.

*** Pályázati felhívás

Az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának Ifjúsági Szaktestülete pályázati lehetőséget hirdet ifjúsági szervezetek (szerveződések) számára.

Az Ifjúsági Szaktestület céljai: a romániai magyar közösségfejlesztés, ifjúsági vezetőképzés, kulturális és mővészeti programok és szabadidős tevékenységek támogatása; az ifjúsági szervezetek mőködésének normatív támogatása és infrastruktúrájuk fejlesztése; kutatások, felmérések támogatása.

A rendelkezésre álló alapból az Ifjúsági Szaktestület negyedévenkénti elbírálások útján támogatja a romániai magyar ifjúságot.

Pályázati őrlap és útmutató az Ifjúsági Szaktestülettől igényelhetők, a következő címen: 3400 Cluj, str. Avram Iancu 21, tel./fax: 064-196561, 195700.

A pályázatok beküldési határideje: 1996. március 31.

*** A választásokra való előkészületek jegyében vasárnap, március 3-án falugyőlést tartottak a Kolozs megyei Kajántón és Bodonkúton. A Kolozs megyei RMDSZ vezetőségét Boros János alelnök, Pállfy Zoltán titkár, kampányfelelős és Mikó Lőrinc városi tanácsos képviselték.