1996

1996. március 4., hétfő IV. évfolyam, 731. szám

*** 1996. március 2-án Kolozsváron ülésezett a Szövetségi Egyeztető Tanács. Az ülés napirendjén szerepelt a SZET álláspontjának kialakítása a romániai magyar érdekeltségő gazdaság időszerő kérdéseire vonatkozóan.

Tájékoztatás hangzott el időszerő politikai és szövetségi kérdésekről, a székelyudvarhelyi rendkívüli SZKT-n megfogalmazott alapelvekről a személyi elvő autonómiára és a statútum kidolgozására vonatkozóan, Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök előadásában.

A jelenlevők meghallgatták Náznán Jenő ügyvezető gazdasági alelnök, Csávossy György SZET-elnök, Vincze Mária professzor, Birtalan Ákos képviselő előadásait a civil tennivalókról a romániai magyar érdekeltségő gazdasági életben. A téma megvitatása nyomán a testület a SZET elnökének jogkörébe utalja annak az ad-hoc bizottságnak az összehívását – ­a szakmai társszervezetekkel való egyeztetés alapján –, amely a gazdasági stratégia és program kidolgozására, a gazdasági elméleti és gyakorlati problémák kezelésére hivatott. Ugyanakkor a SZET egyöntető döntéssel visszautalja az SZKT elé a Mezőgazdasági Főosztály létrehozására vonatkozó határozatot, állást foglalva amellett, hogy ennek feladatait az RMGE, valamint a Gazdasági Főosztályon belüli mezőgazdasági főelőadó elláthatja, s ilymódon költségvetési megtakarításokat eszközölhet a szövetség. A civil társadalom építésének folyamatában az RMDSZ-nek kiemelten kell foglalkoznia a polgárosodást szolgáló szervezetek megerősítésével. Ennek kapcsán a SZET felkéri az RMDSZ elnökségét, adjon meg minden támogatást ahhoz, hogy az RMGE önálló szakmai testület legyen, vállalva a mezőgazdaság előtt álló termelői, oktatási és gazdasági kérdéseket. A SZET határozatot hozott arra vonatkozóan is, hogy összehangolja szakbizottságai munkáját a falumunka, közösségfejlesztés céljából.

A SZET foglalkozott a Magyar Köztársaság 1996. évi I. törvényével a rádiózásról és televíziózásról, amely a média egyes felügyeleti testületeibe határon túli magyar képviselet jelenlétét is előírja. A SZET ezzel a ténnyel kapcsolatban a következő határozatot hozta: „Amennyiben valamely magyarországi köztestület a határokon túli magyar képviselet jelenlétét igényli, az illető személyt (személyeket) a határon túli magyarság képviseleti testületei jelölik.” A SZET javaslat-listát fogadott el a Hungária Közalapítvány Kuratóriumában közösségünket képviselő személyekre vonatkozóan. A testület eldöntötte, hogy a következő SZET-ülés napirendjén a civil társadalom építése és a politikai szférával való kapcsolatának problémái szerepelnek

.

*** Markó Béla szövetségi elnök levélben fejezte ki jókívánságait Lezsák Sándornak, a Magyar Demokrata Fórum újonnan megválasztott elnökének.

*** 1996. március 2-án, szombaton tartotta alakuló ülését Marosvásárhelyen az RMDSZ Szabályzat-felügyelő Bizottsága. A jelenlévők dr. Markó Attilát elnökké, Rütz Erzsébetet

alelnökké és Szilágyi Editet titkárrá választották. Az ülés napirendjének legfontosabb pontja a belső választásokról szóló SZKT-határozat tervezetének megvizsgálása volt. E tárgyban a Bizottság határozatot is hozott, melyet a legközelebbi, csíkszeredai SZKT-ülésen terjeszt elő.

*** Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének rendezésében, több száz érdeklődő jelenlétében, polgári fórumra került sor 1996. március 1-én, Kolozsváron.

Hasonló fórum volt szombaton, március 2-án a Kolozsvár melletti Kisbács községben is.

Mindkét rendezvény meghívottai az RMDSZ szenátusi frakciójának tagjai voltak. Jelen volt Markó Béla, Szabó Károly, Frunda György, Magyari Lajos, Buchwald Péter, Hosszú Zoltán, Kozsokár Gábor, Incze Tibor, Hajdú Gábor, Seres Dénes. A megyei vezetőség részéről részt vettek a rendezvényeken Molnos Lajos elnök, Pállfy Károly alelnök és Pállfy Zoltán titkár.

*** A választásokra való előkészület jegyében vasárnap, március 3-án falugyőlést tartottak a Kolozs megyei Kajántón és Bodonkúton. A megyei vezetőséget Boros János alelnök, Pállfy Zoltán titkár, kampányfelelős és Mikó Lőrinc városi tanácsos képviselték.