1996. március 22., péntek IV. évfolyam, 745. szám

*** KÖZLEMÉNY

A nemzeti közösség összetartozása, a minket megillető jogok érvényesítéséért egységben folytatott küzdelem jegyében ülésezett 1996. március 21-én az RMDSZ Operatív Tanácsa Marosvásárhelyen.

Jelen voltak: Csávossy György, Dézsi Zoltán, Kötő József, Markó Béla, Szabó Károly, Takács Csaba, Tőkés László, Vida Gyula.

Az Operatív Tanács a legutóbbi, csíkszeredai SZKT-ülésen felvetődött súlyos kérdések és az ott kialakult éles viták nyomán előállott helyzetet elemezve a szövetség helyzetét nem tartja válságosnak. A sajtóban és a közvéleményben ezzel kapcsolatban megfogalmazott, válságra utaló értékeléseket túlzottnak ítéli, örömmel üdvözli és magára kötelezőnek tartja a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa ilyen irányú állásfoglalásait és elvárásait.

A felvetődött anyagi természető kérdések tárgyában az Operatív Tanács az ügyvezető elnök által előterjesztett dokumentáció nyomán megalapozottnak és sürgősnek tartja egy átfogó szakértői vizsgálat megejtését. Ennek lefolytatását a Szövetségi Ellenőrző Bizottság hatáskörébe utalja, felhatalmazza a testületet, hogy szükség esetén más szakértőket is igénybe vegyen.

Az Operatív Tanács egyhangúlag bizalmáról biztosítja a szövetségi elnököt.

Az Operatív Tanács visszautasítja azokat a méltatlan, botránykeltő és lejárató szándékú támadásokat, amelyek a szövetség tisztségviselőit érték az utóbbi időben. Ugyanakkor megállapítja, hogy ezek egy része a kellő információk hiányának tulajdonítható.

Az Operatív Tanács egyöntetően kinyilvánítja, hogy az RMDSZ vezetősége a lehető legszorosabb együttmőködésben, a vélemények konszenzusára törekedve kíván eljárni a következőkben. A közösségünk valamint az egymás iránti felelősség és szolidaritás mindannyiunkat arra kötelez, hogy a véleménykülönbségek ellenére megtaláljuk az egységes cselekvés lehetőségeit.

Mindezek értelmében az Operatív Tanács ajánlásokat tett az RMDSZ fő tisztségviselői közti folyamatos konzultációra, információcserére és hatásköri egyeztetésre vonatkozóan.

A helyhatósági választásokra készülve teljes cselekvési egységre szólítjuk fel szervezeteinket, platformjainkat, tagságunkat, egész romániai magyar nemzeti közösségünket. A más politikai pártokkal és szervezetekkel mindenfajta választási együttmőködésre vonatkozó döntés vagy megállapodás a területi és az SZKT által jóváhagyott országos választási stáb és a szövetségi elnök hatáskörébe tartozik. Az Operatív Tanács kérésére a Szövetségi Elnöki Hivatal, a Kampánystáb és a román politikai pártok közti kapcsolattartás kiteljesítése érdekében a szövetségi elnök újabb intézkedéseket foganatosít.

Marosvásárhely, 1996. március 21.

Csávossy György, Dézsi Zoltán, Kötő József, Markó Béla,

Szabó Károly, Takács Csaba, Tőkés László, Vida Gyula