1996. március 21., csütörtök IV. évfolyam, 744. szám

*** A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsának 1996. március 20-án Kolozsváron tartott ülésén, mint az a tanácskozás konzultatív jellegéből természetesen következik, nem született semmiféle határozat. A tanácskozáson elhangzott tisztázó vita, céljának megfelelően, mintegy előkészítette az RMDSZ Operatív Tanácsának csütörtökön, március 21-én Marosvásárhelyen sorra kerülő ülését, az ott elfogadásra kerülő döntéseket. A területi elnökök szinte teljes létszámban való jelenléte és részvétele a vitában viszont jelzi, hogy a szövetség belső életében felmerült és a szervezet politizálását károsan befolyásoló vitás kérdések rendezésére, a szövetség akcióegységének megerősítésére szükség van, különös tekintettel a közelgő helyhatósági választásokra.

*** Március 21-én, csütörtökön délelőtt Marosvásárhelyen összeült az RMDSZ Operatív Tanácsa. A tanácskozáson részt vesznek: Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Csávossy György, a SZET elnöke, Dézsi Zoltán, az SZKT ÁB elnöke, Szabó Károly szenátusi frakcióvezető, ügyvezető alelnök, Vida Gyula képviselőházi frakcióvezető, ügyvezető alelnök és Kötő József ügyvezető alelnök. Az ülés lapzártakor még nem ért véget, az elfogadott határozatokat következő számunkban ismertetjük.