1996

1996. március 20., szerda IV. évfolyam, 743. szám

*** Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége március 19-én, kedden tartotta e heti rendes ülését Kolozsváron.

Az első napirendi pont keretében a testület tájékoztatót hallgatott meg az Erdély-szerte lezajlott március 15-i megemlékezésekről, örömét és elismerését fejezte ki amiatt, hogy a romániai magyar nemzeti közösség az idén is hagyományai szellemében, méltóságteljesen ünnepelte minden magyarlakta településen az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulóját.

Takács Csaba ügyvezető elnök tájékoztatót tartott a magyar Miniszterelnöki Hivatal és a HTMH által szervezett konzultációról, amelynek eredményeként a Duna Televíziót mőködtető Hungária Közalapítvány kuratóriumába a határokon túli magyarságnak fenntartott helyekre az RMDSZ mint a romániai magyarság érdekképviseleti szervezete 3 személyt, a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumába 1 személyt delegálhat. Ezek kiválasztása a Szövetségi Egyeztető Tanács korábban megfogalmazott elvei alapján történik.

A gazdasági alelnök tájékoztatta a testületet az RMDSZ által a magyarországi kárpótlási folyamat romániai igényjogosultjainak nyújtott szolgáltatások menetéről.

Az Ügyvezető Elnökség megvitatta és kiegészítette az SZKT által kinevezett program–menedzsernek a Mezőgazdasági Főosztály struktúrájára, megszervezésének szakaszaira, közeli és távlati céljaira vonatkozó javaslatait, és úgy döntött, hogy a főosztály 1996. április 1-től megkezdi tevékenységét. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzatokért és területi szervezetekért felelős Főosztály elsősorban a helyi önkormányzatok ilyen irányú lehetőségeire és feladataira alapozó, átfogó falupolitikai és falufejlesztési koncepciót dolgoz ki.

Végezetül az ÜE foglalkozott a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa március 20-i ülésének előkészítésével.

*** A két Ház együttes ülésén március 20-án megkezdte az 1996. évi költségvetés törvénytervezetének általános vitáját. A vitában az RMDSZ részéről Mátis Jenő Kolozs megyei képviselő szólalt fel és fejtette ki a szövetség álláspontját a benyújtott tervezetről. Egész sor alaposan indokolt kifogás és észrevétel felsorolása után Mátis Jenő kijelentette, hogy az RMDSZ parlamenti csoportja konstruktívan kíván hozzájárulni a tervezet jobbításához és végleges formába öntéséhez, szavazni pedig annak függvényében fog, hogy módosító javaslatainkat a Parlament elfogadja-e vagy sem.

*** 1996. március 17-én, a Bihar megyei Érszalacson, a helyi MIDESZ meghívására a Keresztény Ifjúsági Szervezet bemutatta március 15-i emlékmősorát. A rendezvényen részt vett Szilágyi Zsolt Bihar megyei képviselő és Makai B. András irodavezető. Az emlékmősor után rövid megbeszélésre került sor a községi RMDSZ és MIDESZ vezetőivel a közelgő helyhatósági választásokról.

*** Március 20-án délután Kolozsváron összeült a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa. A tanácskozáson részt vesz Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, az Ügyvezető Elnökség több tagja. A lapzártakor még tartó ülés napirendjén az RMDSZ belső életében felmerült nézetkülönbségek tisztázása szerepel.