1996

1996. március 15., péntek IV. évfolyam, 740. szám

*** KÖZLEMÉNY

1996. március 20-án, szerdán 15 órára összehívom a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsát az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Kolozsvári székházába (Bilaőcu – volt Republicii u. 60. sz.).

Napirenden: a csíkszeredai SZKT után a szövetségen belül kialakult politikai helyzet.

Kolozsvár, 1996. március 14.

Takács Csaba

az RMDSZ ügyvezető elnöke

*** KÖZLEMÉNY

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1996. március 14-i ülésén elemezte a Csíkszeredában tartott legutóbbi SZKT után a szövetségen belül kialakult politikai helyzetet, és megvitatta azokat a szempontokat, amelyeket a március 21-re összehívott Operatív Tanács ülésén az Ügyvezető Elnökség tagjai képviselni fognak. Az álláspontok rögzítése érdekében március 20-án az Ügyvezető Elnökség Markó Béla szövetségi elnök jelenlétében találkozik a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsával. A találkozóra meghívják Tőkés László tiszteletbeli elnököt is.

Az Ügyvezető Elnökség úgy döntött, hogy ameddig az Operatív Tanács nem tisztázza az SZKT-n függőben maradt kérdéseket, nem reagál az ezzel kapcsolatos, médiában megjelent sértő hangú, félretájékoztató, polemizáló közleményekre és nyilatkozatokra. Ugyanakkor Birtalan József gazdasági igazgató megbízatást kapott arra, hogy az Ügyvezető Elnökség jogtanácsosával együtt készítsék elő a Szőcs Géza-üggyel kapcsolatos dokumentum-csomagot, amit haladéktalanul át kell adniuk az Ellenőrző Bizottságnak.

Az Ügyvezető Elnökség levélben fordul az Országos Mőemlékvédő Bizottsághoz és a Román Akadémiához, hogy cáfolják meg a március 15-e alkalmából Gheorghe Funar polgármester által Kolozsváron felavatott emléktáblán szereplő, az 1848-as forradalom állítólagos 40.000 román áldozatával kapcsolatos történelemhamisítást, mert ezeket a mendemondákat bizonyos erők politikai célokra használják fel, azzal a szándékkal, hogy memérgezve az etnikumok közötti viszonyt, lehetetlenné tegyék a román-magyar megbékélést.

A testület sajátjának fogadta el az ügyvezető elnök nyilatkozatát Virgil Mőgureanu és az RNEP-vezetés találkozójával kapcsolatban, valamint azt az interpelláció-javaslatát is, amelyet az RMDSZ szenátusi frakciójának tett ugyanebben az ügyben.

Az Ügyvezető Elnökség az ülés alatt fogadta Lábody László címzetes államtitkárt, a HTMH elnökét és Bálint Pataki József kormányfőtanácsost, akik útban Sepsiszentgyörgy felé, ahol a március 15-i ünnepségeken vesznek részt, megszakították útjukat Kolozsváron.. A vendégek és a házigazdák kölcsönösen tájékoztatták egymást a szövetség általános politikai helyzetéről és a román-magyar alapszerződés szakértői tanácskozásának újabb fejleményeiről.

A délután folyamán az ügyvezető elnök levelet írt Viorel Hrebenciuc kormányfőtitkárnak, és közbenjárását kérte a megfelelő szerveknél, hogy a március 15-i ünnepségsorozat zavartalanul zajlódhasson le minden településen.

Mivel a millecentenárium tiszteletére tervezett faültetési akció az időjárás miatt március 15-én nem lehetséges, a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsával való korábbi egyeztetés értelmében erre egy későbbi időpontban kerül sor, amelyről az Ügyvezető Elnökség a szakértők javaslatainak figyelembe vételével idejében értesíti a területi szervezeteket.

Kolozsvár, 1996. március 14.

Takács Csaba

ügyvezető elnök

*** Markó Béla szövetségi elnök 1996. március 14-én jelen volt és ünnepi beszédet mondott a brassói magyarságnak az 1848-as forradalom 148. évfordulója alkalmából a Traktor Klubban tartott ünnepi rendezvényén.

*** 1996. március 15–17-e között a bukaresti Nemzetközi Jog és Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének (ADIRI) szervezésében A francia-német megbékélés a Románia és Magyarország közötti történelmi megbékélés távlatában címmel nemzetközi értekezletre kerül sor a Parlament Palotájában.

A szervezők franciaországi, németországi, magyarországi és romániai személyiségeket hívtak meg. Az első napon Ion Iliescu államelnök üzenetét Teodor Meleőcanu külügyminiszter olvasta fel.

Markó Béla szövetségi elnök csak hétfőn, március 11-én kapta kézhez Corneliu Mőnescunak, az egyesület elnökének a meghívóját. Ezért az ADIRI elnökéhez küldött levelében Markó Béla sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehet jelen a rendezvényen, melyet pontosan a magyarság nemzeti ünnepnapjára terveztek. Mivel március 15-én a szövetségi elnök a sepsiszentgyörgyi ünnepségen vesz részt, politikai tanácsosát, Niculescu Antalt delegálta, hogy képviselje őt a rendezvényen.

*** Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete és megyei, valamint városi tanácsosai nevében Molnos Lajos megyei elnök, városi tanácsos március 13-án Nyílt levelet intézett Grigore Zanc Kolozs megyei prefektushoz. Ebben felhívja a prefektus figyelmét Gheorghe Funar polgármester újabb provokatív intézkedésére, amellyel a magyarság nemzeti ünnepén hazug, történelemhamisító szövegő emléktáblát szándékszik leleplezni – a városi tanács jóváhagyása nélkül! – a magyarellenes győlöletkeltés nyilvánvaló céljával. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a március 15-i ünnepi megemlékezés napjára Funar Kolozsvárra invitálta Mihőilő Cofariut, a marosvásárhelyi tragikus események egyik főszereplőjét, akinek semmi köze sem március 15-éhez, sem Kolozsvárhoz, sem Nicolae Bőlcescu és Gheorghe Bariőiu szelleméhez. Levelében Molnos Lajos közli, hogy a kolozsvári magyarság ugyanúgy, mint az elmúlt hat évben, az idén is nyugodt méltósággal, zavarkeltés és a románság nemzeti érzelmeinek megsértése nélkül kíván megemlékezni az 1848-as forradalom kirobbanásáról, meg fogja koszorúzni Petőfi Sándor és Nicolae Bőlcescu emléktábláját. Ugyanakkor emlékeztetve a prefektust arra, hogy jogában áll, és kötelessége megakadályozni bármiféle törvénytelenséget, rendellenességet, annak a reményének ad kifejezést, hogy a megye első embere élni fog törvény adta jogával és kötelességével.