1996. május 9., csütörtök IV. évfolyam, 776. szám

*** Május 5-én a nagyváradi Székesegyházi Bazilikában tartott ünnepi szentmisével és körmenettel kezdetét vette az immár hagyományossá vált Varadinum rendezvénysorozat. A Varadinum ’96 MC ünnepek megnyitásaként misét celebrált dr. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek. Ünnepi beszédet mondott dr. Bakos István, a Magyarok Világszövetsége főtitkára és Tőkés László református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szőcs Ferenc, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete, míg Debrecen város önkormányzati küldöttségét dr. Gál András vezette. Este a nagyváradi Állami Színház termében a budapesti Honvéd együttes díszelőadása adott rangot a rendezvénynek.

*** Ezen a héten a szokásos hétfői interpellációk során a Szenátusban az RMDSZ-frakció nevében Szabó Károly és Kozsokár Gábor élt az interpelláció jogával.

Szabó Károly felkérte a belügyminisztert és a honvédelmi minisztert, tegyék lehetővé a pártok jelöltjeinek, hogy találkozhassanak a katonai egységekben a katonai szolgálatukat teljesítő választópolgárokkal, másfelől pedig szorgalmazta, hogy tegyék lehetővé minél több sorkatona számára, hogy a lakhelyükön vehessenek részt a helyhatósági választásokon.

*** Kedden, május 7-én, a Szenátus megtárgyalta és elvetette a Képviselők és szenátorok státusára vonatkozó törvény módosításáról szóló törvénytervezet egyeztető bizottsági szövegét. A Közjegyzőkre és közjegyzőségekre vonatkozó törvény módosításának vitájában Kozsokár Gábor és Hajdú Gábor szólalt fel. Ugyanaznap a Alkotmánybíróságra vonatkozó törvény módosításának vitája nyomán Frunda György szenátor érvei alapján és javaslatára a tervezetet átszövegezés végett visszautalták a Jogi szakbizottsághoz. Megvitatták ugyanakkor az áramszolgáltatás februári korlátozása következtében beállott munkamegszakítás miatti bérkövetelésekre vonatkozó 1/1996 sz. sürgősségi kormányrendeletet. Kozsokár Gábor a rendelet elvetését javasolta, de indítványát 42:47 arányban, 7 tartózkodás mellett leszavazták. Megszavazták viszont Hajdú Gábor szenátor indítványát, mely szerint az áramszolgáltató vállalathoz benyújtható kártérítési igényt nem kötik 15 napos határidőhöz. A kormányrendeletet ezzel a módosítással elfogadták.

*** Szerdán, május 8-án, Markó Béla szövetségi elnök is részt vett Gyergyószentmiklóson azon a tiltakozó nagygyőlésen, amelyet a Gyergyói Ifjúsági Szervezetek Koalíciója szervezett. A vendégek sorában jelen voltak – többek között – Sántha Pál Vilmos, a Hargita Megyei Tanács elnöke, Antal Zoltán református főesperes, Ráduly Róbert, a MIT elnöke, Nagy Zsolt ifjúságügyi ügyvezető alelnök, akiket Dézsi Zoltán, a város polgármestere, az SZKT ÁB elnöke üdvözölt. A nagyszámú tüntető nemcsak a Tanügyi törvény ellen tiltakozott, hanem az ellen is, hogy az RMDSZ által benyújtott és félmillió aláírással támogatott kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Parlament meg sem tárgyalta. A jelenlévők követelték, hogy a Parlament tárgyalja újra és módosítsa a Tanügyi törvényt az RMDSZ által beterjesztett törvénytervezet szellemében.

*** Csütörtökön, május 9-én, ülésezett az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Kolozsváron. Lapzártakor az ülés még tartott.