1996. május 10., péntek IV. évfolyam, 777. szám

*** 1996. május 9-én tartott ülésén az Ügyvezető Elnökség részletesen foglalkozott a helyhatósági választási kampánnyal.

A testület tudomásul vette, hogy sehol sem óvták meg az RMDSZ jelöltlistáit, majd tájékoztatót hallgatva meg a kampány technikai-anyagi feltételei és a szükséges propagandaanyagok központi biztosításáról, ezt jónak értékelte. A helyhatósági választási kampány menetének elemzése nyomán az Ügyvezető Elnökség úgy döntött, hogy ismételten és nyomatékosan felhívja a területi szervezeteket, használjanak ki a lehető legnagyobb mértékben minden törvény biztosította lehetőséget a sikeres kampány érdekében, beleértve az RMDSZ választási plakátjainak mielőbbi és minél nagyobb számban történő kifüggesztését is, a korábban eljuttatott ajánlások figyelembe vételével. A testület ugyanakkor felkérte az RMDSZ szenátusi frakcióját arra, hogy nyújtson be interpellációt a televíziós kampánymősorok adásidejének késedelmes szabályozása miatt.

Döntés született arról, hogy a következő héten az ÜE kihelyezett ülést tart.

Az ÜE véglegesítette és elfogadta a személyi elvő autonómia statútum-tervezetének azt a formáját, amelynek elkészítésére megbízatást kapott, és amelyet a Szövetségi Képviselők Tanácsa elé terjeszt.

Az ülés napirendjén szerepeltek a május 15-én kezdődő temesvári FUEV-kongresszussal kapcsolatos szervezési kérdések. Ezek keretében az ÜE megfogalmazta az RMDSZ-t képviselő megfigyelők személyére vonatkozó javaslatait.

*** Az Ügyvezető Elnökség 1996. május 9-i ülése után sajtótájékoztatóra került sor, melyen részt vett Kötő József kulturális és egyházügyi alelnök, Demeter János területi szervezetekért és önkormányzatokért felelős alelnök, kampányfőnök, Náznán Jenő gazdasági alelnök és Kós Anna, az ÜE Titkárságának vezetője.

A helyhatósági választásokkal kapcsolatban Demeter János kampányfőnök bejelentette: a jelöltlisták letétele során az RMDSZ nem tapasztalt különösebb törvénysértéseket, a nehézségek nagy része annak tulajdonítható, hogy a Választásokat szabályozó törvény cikkelyei egyes esetekben ellentmondanak egymásnak, s ez tette lehetővé azt, hogy a politikai pártok, illetve a választási bizottságok eltérően értelmezzék a törvényt. Így történt ez a jelöltek lakcímeivel is, mivel a 38. cikkely szerint a listáknak nem kell tartalmazniuk ezeket, a 42. cikkely szerint viszont a választási bizottság által kifüggesztendő listának tartalmaznia kell. Demeter János szerint a kampányt nehezíti az is, hogy a törvény megszabja ugyan a plakátolási helyek kijelölésének határidejét, de nem határozza meg, meddig kell kivitelezzék a polgármesteri hivatalok ezeket, s ezért nagyon sok helyen megengedhetetlen késésben van a plakátolás.

Kós Anna az Országos Audiovizuális Tanácsot (CNA) okolta azért, hogy a helyi televízióadókban csak 25 nappal a kampány kezdete után indulhat a tulajdonképpeni kampány.

A FUEV (Európai Kisebbségek Föderatív Uniója) temesvári kongresszusának megszervezésével kapcsolatos kérdéseket Kötő József ismertette. A FUEV rövid bemutatása után a mővelődés- és egyházügyi alelnök a gondokra is kitért, például arra, hogy a hatalom, nevezetesen a kormány mellett mőködő Nemzeti Kisebbségi Tanács, korlátozni próbálja a magyar nyelv használatát a kongresszuson, annak ellenére, hogy a rendezvényen éppen a kisebbségek képviselői vesznek részt. Kötő József bejelentette, hogy a kongresszussal párhuzamosan kerül sor Temesváron a Multikulturalitás – identitás – autonómia elnevezéső szimpoziumra, melyen a különböző európai kisebbségek kicserélhetik tapasztalataikat az identitás-megőrzés és az önrendelkezés terén. A FUEV kongresszusán az RMDSZ részéről részt vesz Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök és több megfigyelő.

Náznán Jenő gazdasági alelnök kifejtette, a romániai magyar közösségnek megközelítőleg a fele falun él, s ezért érthető az RMDSZ érdeklődése a falupolitika és a mezőgazdaság iránt. Ezért folyamatban van az Ügyvezető Elnökség keretén belül a mezőgazdaság problémáiban illetékes főosztály megalakulása.

*** Május 11-én, szombaton és 12-én, vasárnap, a szenátusi frakció kihelyezett ülést tart Arad megyében. Ennek keretében szombaton választási győlésekre kerül sor Pécskán, Nagyiratoson és Kisiratoson, vasárnap pedig polgári fórumot rendeznek az aradi RMDSZ székházában, amelyen a szenátusi frakció tagjain kívül részt vesz Takács Csaba ügyvezető elnök is.

*** Május 12-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a nagyváradi újvárosi református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődik a Varadinum ’96 MC ünnepségsorozat zárónapja. Délután 13 órakor Sulyok István emléktábla-avatás lesz a Református Püspöki Palotánál, majd Otthont a hazában címmel közéleti polgári fórumra kerül sor a Református Püspöki Palota nagytermében. Az ünnepi meghívottak között jelen lesznek: Markó Béla szövetségi elnök, Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, Takács Csaba ügyvezető elnök, valamint több jeles magyarországi vendég.