1996. május 31., péntek IV. évfolyam, 792. szám

*** Május 31-e és június 2-a között Politikai Változások Fóruma címmel szimpoziumra kerül sor Bukarestben a hollandiai székhelyő Európai Biztonságpolitikai Tanulmányok Központja Alapítvány, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzetközi Tanulmányok Romániai Intézete közös rendezésében. A fórumon politikusok, politológusok, biztonságpolitikai szakemberek vesznek részt több európai országból és az Amerikai Egyesült Államokból.

Romániából politikusok, politológusok, parlamenti képviselők és kormánytisztviselők vesznek részt. Az RMDSZ részéről Borbély László Maros megyei képviselő van jelen a rendezvényen, aki az első napon, május 31-én a Civiltársadalmi szerveződések, politikai elit, többség és kisebbség témakörben tartott rövid előadást, amelyben kifejtette, hogy Románia talán az egyetlen volt kommunista ország, ahol 1989 után nem mentek végbe jelentős változások sem az 1990-ben kezdetét vett politikai folyamat tekintetében, sem pedig az új politikai elit kialakításában, hiszen valójában a volt rendszer nómenklatúrájának második vonala vette át a hatalmat az országban, mind politikai, mind gazdasági téren. “Egy jogállamban a demokratikus szabályoknak érvényesülniük kell – hangoztatta Borbély László –, s a szabad választások útján kialakuló parlamenti többség dönt az elfogadandó törvények sorsáról. De úgy vélem, hogy a román társadalomnak még egy generációváltásra várnia kell, amíg megszabadulhat a múlt rákfenéitől. Akkor a demokratikus többség engedékeny lehet a parlamenti kisebbséggel szemben, s a román többség olyan alternatívát kínálhat a kisebbségeknek, amely reális párbeszéd alapjául szolgálhat.”

*** Szociálpolitikai útkeresés címmel május 28–31-e között tanácskozásra került sor Torockón a Brassais Véndiák Alapítvány, az Életfa Családsegítő Társaság, a Mővelődés c. folyóirat, a Mocsáry Lajos Alapítvány és a Falufejlesztési Társaság rendezésében. A tanácskozás a tavaly megkezdett információcsere folytatása, célja az eddig szerzett tapasztalatok értékelése, egy szociálpolitikai program körvonalazása. A megnyitó ülésen jelen volt és felszólalt Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke.

*** Lapzártakor még ülésezett Kolozsváron az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. Az ülés napirendjén kiemelt helyen szerepelt a helyhatósági választásokra való felkészülés értékelése. Az ülésről bővebb tájékoztatást következő számunkban adunk.