1996. június 3., hétfő IV. évfolyam, 793. szám

*** Bár hivatalos eredményhirdetésre még nem kerülhetett sor, Marosvásárhelyen biztosra vehető az RMDSZ polgármesterjelöltjének győzelme a helyhatósági választások első menetében: Fodor Imre mérnök, nem végleges adatok szerint ugyan, de már az első fordulóban megszerezte az érvényes szavazatok több mint 50%-át. Hasonlóképpen RMDSZ-polgármestert választott Sepsiszentgyörgy (Albert Álmos), Nagyszalonta (Tódor Albert), Gyergyószentmiklós (Dézsi Zoltán), Barót (Demeter János), Kovászna (Málnási László Levente), Szováta (Mátyás Endre), Szilágycseh (Bálint Géza), Székelykeresztúr (Benyovszki Lajos), valamint számos Hargita, Kovászna, Maros, Bihar és Szilágy megyei község. Nagyváradon dr. Csapó József szenátor elsőként került be a második menetbe, ahol ellenfele a Romániai Demokratikus Konvenció polgármesterjelöltje lesz. Ugyancsak a Romániai Demokratikus Konvenció jelöltjével került be a második menetbe, de szintén az első helyen, Riedl Rudolf RMDSZ-jelölt a szatmárnémeti polgármesteri tisztségért folyó versengésben.

Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen viszont függetlenként induló magyar jelöltekkel szemben alulmaradtak az RMDSZ-listán indult polgármesterjelöltek. Székelyudvarhelyen Szász Jenő nyerte el a választók többségének voksát, míg Hargita megye székhelyén, Csíkszeredában a második fordulóban két független jelölt: az ezúttal függetlenként indult eddigi polgármester, dr. Csedő Csaba és Rákosi Zoltán vállalkozó került tovább a második menetbe.

Kolozsváron lapzártáig még nincs végleges eredmény, az RMDSZ által támogatott Romániai Demokratikus Konvenció, illetve az LP ’93 jelöltjeivel szemben Gheorghe Funar RNEP-elnöknek nagy esélye van a polgármesteri szék újbóli elnyerésére.

*** Május 30–31-én, Temesváron került sor az erdélyi millecentenáriumi ünnepségsorozat egyik központi rendezvényére, a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, az EMKE és a helybeli Ormós Zsigmond Közmővelődési Társaság rendezésében, Történelmünk a Duna-medencében címmel. A megnyitó ünnepség keretében Kötő József, az EMKE ügyvezető elnöke, Matekovits György, az Ormós Zsigmond Közmővelődési Társaság elnöke, Dáné Tibor Kálmán, a Népfőiskola Társaság titkára méltatták az esemény fontosságát és utaltak arra, hogy a helyszín kiválasztása is jelképes. Egyed Ákos az erdélyi tudományosság, az EME képviseletében szólt az egybegyőltekhez.

A Honfoglalás 1100. esztendejére emlékező történelemszeminárium vendégei hazai és magyarországi történetírásunk legjelesebb szakemberei voltak, akik előadásaikkal áttekintették egész kárpát-medencei történelmünket a Honfoglalástól napjainkig. A szeminárium programján szerepeltek Benkő Lóránd akadémikus (Budapest): Évezredes küzdelem a magyar nyelvért; Péntek János egyetemi tanár (Kolozsvár): Idegen-e a magyar nyelv a Kárpát-medencében?; Tonk Sándor egyetemi tanár (Kolozsvár): A magyarok berendezkedése Erdélyben; Benkő Elek tudományos főmunkatárs (Budapest): A székelyek betelepülése Erdélybe; Szakály Ferenc egyetemi tanár (Budapest): Mohács és következményei; Varga J. János tudományos főmunkatárs (Budapest): A Habsburgok, újratelepítés, polgárosodás a török kiőzetésének időszakában; Kovách Géza történész (Arad): A Bánság betelepítése címő előadásai. Trianonról és következményeiről Demény Lajos egyetemi tanár (Bukarest), Szarka László tudományos főmunkatárs (Budapest), valamint Barta Róbert adjunktus (Debrecen) értekeztek. A kétnapos előadássorozatot Kiss Gy. Csaba budapesti egyetemi tanár értekezése zárta, melynek témája A magyarság kelet-közép-európai helyzete volt. Az első napon Péntek János, a másodikon Egyed Ákos egyetemi tanárok vezették az ülésszakot. Tekintettel arra, hogy Várkonyi Ágnes budapesti egyetemi tanár nem tudott részt venni az összejövetelen, dolgozatát, melynek címe Az Erdélyi Fejedelemség és a nemzetközi békerendszerek a 16–18. századi Európában volt, felolvasták.

A kétnapos tudományos összejövetelt a nemzetstratégiáról szóló, számos hozzászólót mozgósító kerekasztal-beszélgetés zárta, melynek moderátora Kötő József, az RMDSZ mővelődés- és egyházügyi ügyvezető alelnöke volt, vitaindítót pedig Kiss Gy. Csaba egyetemi tanár tartott.

Az RMDSZ Mővelődés- és Egyházügyi Főosztályáról jelen volt még Balogh Ferenc főelőadó.

*** Szombaton, 1996. június 1-én, Marosvásárhelyen tartotta soros ülését az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) Diáktanácsa. Miután a brass­ói, bukaresti, kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi és temesvári diákszervezetek képviselői elfogadták az Aradi Magyar Diákszervezet (AMDSZ) belépési kérését, a jelenlevők meghallgatták Farkas Lóránt, leköszönő OMDSZ-elnök pénzügyi beszámolóját. Ezt követően a Diáktanács tagjai kimerítően foglalkoztak a Romániában tanuló magyar egyetemi és főiskolai hallgatókat célzó magyarországi nyári egyetemek és szakmai gyakorlatok kérdésével, majd Csucsi Róbert brassói diákot javasolták az RMDSZ Szövetségi KépviselőK Tanácsába. Az ülés végén a testület Antal Attila kolozsvári szociológus-hallgatót választotta az OMDSZ elnökévé.

*** Május 23–24-én hatodik alkalommal került sor Kolozsváron és Szabédon az Anyanyelvi Konferencia, az EMKE és a Korunk Stúdió szervezésében a hagyományos Szabédi Napokra.

A rendezvény az idén a világkitekintés, világirodalom, egyetem gondolatkört jelölte meg a kolozsvári tudományos ülésszak tárgyául, ekképpen köszöntve a 70 éves Korunkot is. Előadók voltak Pomogáts Béla és Poszler György Budapestről, Horváth Andor, Józsa T. István, Kántor Lajos, Kötő József, Láng Gusztáv Kolozsvárról. Az egyetemi városban még sor került koszorúzásra a Szabédi Emlékházban, a költő sírjánál; a Korunk Galériában az eddig kiállító mővészek ünnepi kiállításának megnyitásán közremőködött Dobribán Emil happeningjével és Ruha István érdemes mővész. Szabédon az unitárius templomban tartott ünnepi istentiszteleten emlékbeszédet mondott Poszler György, fellépett a marosvásárhelyi Bernády Kórus, Csíky Ágnes vezényletével, a helyi EMKE együttese Kecskés Gyöngyvér vezetésével; Kovács András Ferenc erre az alkalomra írt versét olvasta fel. A résztvevők megkoszorúzták a Hunyadi László készítette Szabédi-dombormővet.

A rendezvénysorozaton jelen volt Bálint Pataki József főosztályvezető és Sagyebó László osztályvezető, a HTMH képviseletében, és Balázs Ádám, a Magyar Köztársaság Bukaresti Nagykövetségének sajtóattaséja.