1996. május 30., csütörtök IV. évfolyam, 791. szám

*** FELHÍVÁS

1989 decembere előtt évtizedeken át úgy éltünk mindannyian, hogy mások döntöttek helyettünk, mások mondták meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és nekünk nem lehetett igazi beleszólásunk a saját sorsunkba.

Az azóta eltelt több mint hat esztendő bebizonyította, hogy nem olyan könnyő ezen a helyzeten változtatni, mert a visszahúzó erők sokkal szívósabbak, mint hittük volna, sokkal nehezebb demokráciát teremteni, a romániai magyarságot megillető jogokat kiküzdeni, mint ahogy azt kezdetben reméltük. Mélyült a gazdasági válság, sokasodtak a szociális gondok, és ezek egyként sújtják az egész romániai társadalmat, miközben a kisebbségeknek a nyelvi, kulturális, oktatási diszkriminációval is szembe kell nézniük.

Mi a megoldás? Megoldás-e a közöny? Megoldás-e a kiábrándulás, a meghátrálás, a hallgatás?

Hiszen ezekben az években mégis tehettünk valamit, mégis halathattuk a szavunkat, mégis volt erőnk talpraállni. Megmozdultak a helyi közösségek is, az RMDSZ polgármesterei és tanácsosai számos helyen ki tudták használni a szők lehetőségeket is, képviselni tudták a választók érdekeit, tisztességgel helyt tudtak állni.

Néhány nap múlva ismét választanunk kell. Ismét véleményt kell mondanunk, ismét szavaznunk kell polgármesterekre, helyi és megyei tanácsosokra. Nem mindegy, kinek a kezébe adjuk a vezetést a következő négy esztendőre, kik lesznek a község, a város, a megye gazdái.

Az RMDSZ jelöltjei mögött ott áll egy erős szervezet, programot, támaszt, ellenőrzést kínál a választóknak.

Ha azt akarjuk, hogy jobbra forduljanak a dolgok, élnünk kell a beleszólás jogával, újra és újra meg kell szólalnunk.

Június 2-án valóban minden szó, minden szavazat számítani fog! Továbbra is csak összefogva, továbbra is csak a tulipán jele alatt érhetünk el eredményt. Továbbra is csak erős és egységes közösség tud a gondokkal küszködő egyénnek otthont nyújtani, bajait orvosolni. Csak így, együtt tudunk igazán változtatni az életünkön!

Marosvásárhely, 1996. május 29.

Markó Béla

az RMDSZ elnöke

*** “Minden előre megszerkesztett, a magyar és a román lakosság körében terjedő, diverziós híresztelés és szóbeszéd ellenére, a Fehér megyei és a nagyenyedi RMDSZ-nek nem volt és jelenleg sincs szándékában és tudomása arról, hogy valamilyen egyezség, megállapodás vagy tárgyalás történt volna érdekvédelmi szervezetünk és a Román Nemzeti Egységpárt képviselői között a helyhatósági választások stratégiáját illetően, vagy hogy politikai egyezkedés történt volna” – közli 1996. május 30-án Nagyenyeden keltezett, az RMDSZ Ügyvezető Elnökségéhez címzett Tájékoztatójában dr. Brendus Gyula, a Fehér megyei RMDSZ elnöke és Mezei Sándor, megyei RMDSZ-alelnök.