1996. május 29., szerda IV. évfolyam, 790. szám

*** Markó Béla szövetségi elnök Szabó Károly szenátorral és Mazalik Alfréd képviselővel együtt 1996. május 28-án politikai fórumon vett részt Felsőbányán és Nagybányán. A találkozókon jelen voltak a nagybányai és a máramarosszigeti területi RMDSZ-szervezetek vezetői.

Házigazdaként Csiha Tamás, a nagybányai szervezet elnöke vezette a beszélgetést, amelyen a helyhatósági választásokra való fölkészülés mellett számos bel- és külpolitikai kérdés is szóba került.

*** 1996. május 28-án, kedden, Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke részt vett a margittai RMDSZ által szervezett választási nagygyőlésen, amelyen a margittai polgármesterjelölt és a helyi, illetve megyei tanácsosjelöltek vázolták választási programjukat. A mintegy ötszáz résztvevő előtt mondott beszédében Tőkés László kifejtette, hogy a romániai magyarság nem a román néppel, hanem a szélsőséges pártokkal és képviselőikkel nem tud egyetérteni. Hangoztatta, a választásokon való öntudatos részvétel fontosságát, hiszen ezzel egyben az autonómia – jelen esetben a helyi autonómia – iránti igényünket is kifejezzük.

A nagygyőlésen jelen voltak dr. Csapó József szenátor, Székely Ervin és Szilágyi Zsolt képviselők, Varga Gábor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke és a szervezet több vezető képviselője. A találkozón elhangzott az az értékelés, hogy jó szervezéssel és a választásokon való részvétellel elérhető, hogy Margittán magyar polgármester és RMDSZ-többségő tanács legyen.

*** Május 29–31-e között ülésezik Bukarestben az Európai Unió Parlamentje és Románia Parlamentje közötti vegyesbizottság, amelynek tagjai között van dr. Bárányi Ferenc Temes és Borbély László Maros megyei képviselő.

A vegyesbizottság napirendjén szerepel többek között Románia európai integrációs stratégiája, egy beszámoló a kormányközi konferenciáról, valamint a jelenlegi politikai élettel és a civil társadalmi szervezetek tevékenységével kapcsolatos elemzés.

Az ülés második napján, csütörtökön Borbély László is felszólal. Az ülésszak végén a vegyesbizottság ajánláscsomagot fogad el az elkövetkező hathónapos időszakra.